Определение №60276/24.06.2021 по дело №481/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  O П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60276

  София, 24.06.2021 година

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в закрито съдебно заседание на пети април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  при участието на секретар

  изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА

  гр.дело № 481 /2021 година и за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано по касационната жалба вх. № 902755/12.10.2020 година на Р. К. К. ,Е. А. К., В. Р. К. , К. Р. К., Б. К. К., Н. К. К. и З. К. К. , всичките от [населено място] , [община] ,област Б. заявена чрез общия им процесуален представител адв.Е. Я. АК Б. срещу въззивно Решение № 903781 от 04.09.2020 година , постановено по В.гр.д .№ 306/2019 година на ОС- Благоевград в производство по чл. 247 ГПК.

  С касационната жалба се навеждат доводи за неправилност на обжалваното решение, резултат на нарушение на материалния и процесуален закон- не са изпълнени указанията на ВКС , доколкото липсва посочено местонахождението на посочени части на имотите , в рамките на които попадат процесните имоти, не е съобразена същността на производството по отстраняване на очевидната фактическа грешка.

  Искането да се допусне касационно обжалване се подържа по въпроса: допустимо ли е съдът служебно , по реда на чл. 247, ал.1 ГПК , да посочи разположението на процесните имоти и частите от тях, предмет на иска по чл. 14, ал.4 ЗСПЗЗ към настоящия момент при липсата на доказателства за това , и допустимо ли е при това положение, съдът служебно по реда на чл. 247, ал.3 ГПК да допусне събиране на доказателства, включително и назначаване на експертиза , чрез която да се установи точното разположение на имотите, предмет на иска по чл. 14, ал.4 ЗСПЗЗ към настоящия момент при създадена и одобрена карта на възстановената собственост ?

  Длъжен ли е съдът , който следва да отстранява служебно констатираните фактически грешки, да информира страните чрез изпращане съобщение по чл. 247, ал.2 ГПК на страните в производството и да им предостави възможност за изразяване на становище по отстраняването на служебно констатираната очевидна фактическа грешка?

  При какви условия и съществуват ли граници ( рамки ) в преценката на съда относно призоваването на страните по реда на чл. 247 , ал.3 ГПК в производството за поправка на очевидна фактическа грешка ? ,в приложното поле на чл. 280, ал.1 т.3 ГПК.

  Искането се поддържа и на основание чл. 280, ал.2, предл.3 ГПК , с довод , че пороците на обжалваното решение са толкова тежки, че се нарушават основни принципи на правото.

  В срока по чл. 287 , ал.1 ГПК е постъпил писмен отговор от ответника по касация К. С. К. , с който се оспорват релевираните основания за допускане на касационното обжалване , респ. относно основателността на касационната жалба.

  Върховният касационен съд, състав на второ отделение на гражданската колегия като прецени наведените доводи с касационната жалба и заявените възражения с отговора на същата , в правомощията си по чл. 288 ГПК във вр. с чл. 280, ал.1 т.1-3 ГПК и чл. 280, ал.2 ГПК , намира :

  Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, насочена е към обжалваем съдебен акт- решение по чл. 247 ГПК за поправка на очевидна фактическа грешка на решение , постановено по спор за вещно право, поради което се явява процесуално допустима.

  Данните по делото сочат , че съдебното исково производство е образувано по иска на Г. Ю. Ч. , Д. Ю. К. , А. Р. К., А. И. Б., Р. И. К., В. И. К., Е. И. К., А. С. К. , М. С. К. ,К. С. К., К. С. К., Б. Ю. К., А. С. Х. , Х. С. К. , Ф. С. К.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари