Определение №60276/23.06.2021 по дело №1518/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпроси

Когато в производство по чл. 109 ЗС съдът преценява законността на един строеж, трябва ли да съобразява само действащите към настоящия момент строителни правила и норми, или трябва да отчете и правилата и нормите, действащи към момента на извършване на строежа?

Дали следва да има съответствие между търсената защита по чл. 109 ЗС и вида на нарушението?

Отговори
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми май две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
МАРГАРИТА СОКОЛОВА

Членове:
СВЕТЛАНА КАЛИНОВА, ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Генчева гр. д. № 1518 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

С решение № 260127 от 15.12.2020 г. по в. гр. д. № 744/2020 г. на Пазарджишкия окръжен съд е потвърдено решение № 95 от 08.07.2020 г. по гр. д. № 625/2019 г. на РС Панагюрище, с което е бил уважен предявеният от Д. Н. Н. срещу М. Н. Д. иск по чл.109 ЗС – ответницата е осъдена да премахне тераса, ведно с дървена конструкция над нея, която е изградена в източната част на втори етаж на сграда с идентификатор .............по КК на [населено място].

Въззивният съд е приел, че ищцата и ответницата са сестри, които притежават в режим на етажна собственост двуетажна жилищна сграда. Ищцата е собственик на първия жилищен етаж, а ответницата – на втория. На втория етаж има изградена тераса, покрита с дървена конструкция. Според представеното от ответницата конструктивно становище на инж.Т. терасата е в добро конструктивно състояние, няма видими провисвания и пукнатини и може да бъде използвана по предназначението си, като само трябва да се възстанови бетоновото покритие, на места с оголена армировка.

Съдът се е позовал на приетото по делото заключение на вещото лице Й. Л., което подробно е описало техническото състояние на терасата. Според това заключение: 1. Терасата противоречи на строителните правила и норми:

- тя е с широчина 1,50 м., при допустима стойност от 0,90 м. /чл.88, ал.2 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи на отделните видове територии/;

- височината на парапета от вътрешната страна е 0,90 м., при минимална стойност от 1,05 м. / чл.89 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи на отделните видове територии/;

- терасата заема еднометрова ивица в краищата на съответната фасада, което е забранено от нормата на чл.88, ал.5 от Наредбата;

2. Липсва становище на инженер-конструстор по чл.147, ал.2 ЗУТ по отношение на дървената конструкция над терасата;

3. Цялата тераса в свободния си край се носи от 3 бр. колони, представляващи водопроводни азбесто-циментови тръби. Техническото изискване е колоните да са поставени от двата края и отпред, а в случая те са поставени отзад, освен това са поставени през много голямо разстояние – 8,20 м., което е недопустимо от техническа гледна точка;

4. Терасата е Г-образна /състои се от 2 тераси/. В ъгъла, където се събират двете тераси, се показва арматурата, което е сигурен признак, че в тази част има напрежение, предизвикано от Г-образния характер на терасата. Там има напукване, тъй като бетонът не е издържал. Според вещото лице такава конструкция е недопустима;

5. Между първите две носещи колони в южната част на терасата има видимо провисване, което е сигурен признак за слягане на носещите колони;

6. От началото на южния край на терасата в посока север, на пода има ясно изразена пукнатина с дължина 3,40 м., намираща се до югоизточната фасада на къщата, което е сигурен признак на слягане на носещите колони;

7. Долната част на терасата е измазана с варова мазилка, която е частично напукана и паднала;

8. Почти по цялата дължина на терасата бетоновото покритие на челото на пода е напукано и частично паднало, като е оголена арматурата, особено видимо в източния ъгъл, където се събират двете

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари