Определение №60275/23.06.2021 по дело №4106/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60275

  София, 23.06.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 4106/2020 г.

  по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба, подадена от адв. Х. Т. и адв. С. Н. като пълномощници на С. В. К. и Б. И. Г., срещу въззивно решение № 260338 от 02.10.2020 г. по гр.д. №16055/2016 г. на Софийски градски съд.

  В жалбата са изложени оплаквания за неправилност на обжалваното решение поради необоснованост и допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Жалбоподателите поддържат, че въззивният съд не е обсъдил всички събрани по делото доказателства в тяхната взаимна връзка и е направил необоснован извод за идентичност на процесния имот с този, предмет на нотариален акт за продажба № 65/1959 г.и нотариален акт № 181/1969 г., който противоречи на заключенията на приетите по делото съдебно-технически експертизи.

  Иска се въззивното решение да бъде допуснато до касационно обжалване на основание чл. 280, ал.2, изр. трето ГПК- поради очевидна неправилност.

  В отговор на касационната жалба ответниците по касация Държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на културата изразяват становище, че не е налице соченото от жалбоподателите основание за достъп до касация.

  Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Обжалваното въззивно решение е постановено при повторното разглеждане на делото от въззивната инстанция. С него е отменено решението на Софийски районен съд, постановено на 03.12.2012 г. по гр.д. № 4140/2008 г., и е постановено друго по същество на спора, с което е признато за установено по отношение на Г. В. М., С. В. К. и Б. И. Г., че Министерство на културата е собственик на недвижим имот, намиращ се в [населено място],[жк], [улица], представляващ дворно място с площ 2 700 св.м, и построената в него триетажна жилищна сграда със застроена площ както следва: първи етаж-101 кв.м, втори етаж-74 кв.м, трети етаж-59 кв.м, мазе-42 кв.м, гараж-36.65 кв.м, и пристройка-73 кв.м, който имот по регулационния план на кв. Б., [населено място], представлява имот пл.№ ..., за който е отреден УПИ ..., и на основание чл. 431, ал.2 ГПК/ отм./ е отменен нотариален акт за собственост на недвижим имот № ... г. на нотариус Б. Я., с който Г. В. М. е признат за собственик на основание дарение на поземлен имот с площ по нотариален акт 2 850 кв.м, а съгласно скица-от 2 670 кв.м, съставляващ ПИ № ... в кв. ... по плана [населено място],[жк].

  Въззивният съд е приел за установено от фактическа страна, че с нотариален акт № ... г. Й. Т. К. е закупил от Х. К. М., Г. К. М., Ц. К. М. и Р. К. М. една нива, находяща се в землището на [населено място], м. „К.” с площ от около 2 700 кв.м, при съседи: д-р Н. Ч., Т. Н., В. П., М. М. И. и път. Въз основа на този и на още няколко нотариална акта в издадена през 1942 г. скица от Столична голяма община, Кадастрално отделение-регулачна служба, Й. Т. К. бил вписан като собственик на неурегулиран имот с обща площ 10 712 кв.м, с построените в него постройка „а” с площ 56 кв.м, постройка „б” с площ от 70.75 кв.м, постройка „в” с площ 38.50 кв.м. С Акт за завземане на недвижим имот за държавен от 15.09.1949 г. на основание ЗОЕГПНС от Й. Т. К. са били одържавени 3/4 ид. части от стопанство в [населено място], цялото с площ 10 028 кв.м.

  С нотариален акт № ... г. Т. М. Т., И. Й. Т. и Е. Й. Р. продали на Националния комитет за защита на мира дворно място, находящо се в землището на [населено

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари