Определение №60275/22.06.2021 по дело №1295/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

За процесуалната допустимост на решението в обжалваната му част за поставянето в общ дял на общите части, в контекста на разпоредбата на чл. 40, ал. 1 ЗС относно дяловете на отделните собственици в тях.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на седемнадесети май две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ГЕРГАНА НИКОВА

като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 1295 по описа на Върховния касационен съд за 2021 година на ІІ г. о. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК, във вр. с чл. 280 ГПК.

История на спора

С решението от 2.11.20 год. по гр. д. № 140/2020 год. Монтанският окръжен съд, като въззивна инстанция, е потвърдил първоинстанционното решение от 16.12.2019 год. по гр. д. № 2016/2018 год. на Монтанския районен съд, с което е извършена делбата на допуснатия до нея имот между страните при определените им квоти, чрез разпределение по реда на чл. 353 ГПК, както следва:

- в общ дял на А. Г. О., С. Р. С. и В. Р. И. – К. се поставя първия жилищен етаж с площ 58 кв. м. от двуетажната сграда с идентификатор **** по кадастралната карта на [населено място], на стойност 50 034 лв. и сграда с идентификатор ****, с предназначение-постройка на допълващо застрояване, с площ 49 кв. м., на стойност 26 189 лв., двете построени в поземлен имот с идентификатор ***,

- в общ дял на П. С. Й., В. П. С. и М. П. С. се поставя втория жилищен етаж от горната жилищна сграда, с площ 76 кв. м., на стойност 65 547 лв. и сграда с идентификатор ****, с предназначение друг вид сграда за обитаване, със застроена площ 35 кв. м. и на стойност 20 246 лв.

С горното решение е поставен в общ дял на всички съделители поземления имот с идентификатор ***, с площ 489 кв. м., както и общите части на сградата с идентификатор **** – стълбище, избени помещения и таван, при равни права, като е разпределено ползването им по 1/2 ид. ч. за първите трима и толкова ид. ч. за вторите.

Със същото решение са присъдени парични суми за уравнение дяловете на всяка една от двете групи съделители, ведно със законната лихва върху тях в шестмесечен срок от влизане в сила на решението, както и е присъдена сума за направени от ответниците подобрения в имота в размер на 571.50 лв., ведно със законната лихва.

Мотиви

Въззивното решение се обжалва в срок от П. С. Й., В. П. С. и М. П. С., чрез пълномощника им адв. З. Г.-М., в потвърдителната му част, с която са поставени в общ дял на всички съделители общите части на сградата с идентификатор **** - стълбище, избени помещения и таван, при равни права между двете групи съделители и е отхвърлен иска им за подобрения в имота за разликата над присъдената сума до претендираната такава от 2 349.50 лв. Доводите им са за допуснати съществени процесуални нарушения на съдопроизводствените правила, за очевидната му неправилност и необоснованост с искане за отмяната му в тези части.

В приложеното към жалбата изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторите се позовават на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, обосновавайки го с противоречие с цитираната практика на ВКС, в т. ч. и задължителна, по процесуалноправния въпрос относно задължението на въззивния съд да обсъди всички доказателства, отнасящи се до правнозначимите за основателността на исковете факти, с излагане на правни изводи, с изрично посочване въз основа на какви доказателства са направени.

Същото основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК се поддържа и по поставените въпроси: Може ли да се разпредели ползването по равно на общите части между ищците и ответниците /стълбище, мазе и таван/, след

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари