Определение №60275/17.06.2021 по дело №1079/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60275

  гр. София,17.06.2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на 14 юни , през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

  ПЕТЯ ХОРОЗОВА

  като изслуша докладваното от съдия Боян БАЛЕВСКИ ч. т. дело №1079 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, изр. 1 ГПК.

  Образувано е по частна жалба на „ЗС механизация“ООД срещу определение №22/02.02.2021 г. по т.д. №316/2020 на ВКС, Първо т.о. на ТК, В ЧАСТТА, с която е оставена без разглеждане касационната жалба на същия жалбоподател срещу решение № 196 от 07.08.2019 г. по т.д.№363/18 г. на Варненски апелативен съд в съответните части.

  Ответниците по частната жалба не изпращат писмени отговори.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като обсъди доводите в частната жалба и прецени данните по делото, приема следното:

  За да остави без разглеждане КЖ на „ЗС механизация“ООД срещу решение № 196 от 07.08.2019 г. по т.д.№363/18 г. на Варненски апелативен съд в съответните части, съставът на Първо т.о. на ВКС е изложил следните съображения:

  Доколкото препис от атакуваното решение на Варненския апелативен съд е бил връчен на ответното по исковете дружество „ЗС-Механизация“ ЕООД на 30.VІІІ.2019 г., то по правилото на чл. 60, ал. 3 ГПК за изчисляване на сроковете, които се броят на месеци, този преклузивен срок следва да се счита изтекъл на датата 30 септември 2019 г. – присъствен ден /понеделник/. Касационната жалба на „ЗС-Механизация“ ЕООД е била заведена в регистратурата на Варненския апелативен съд с вх. № 5436 от датата 2.Х.2019 г., т.е. два дена след изтичането на посочения преклузивен срок за подаването й. В изричната отметка на деловодителя в горния й ляв край е отбелязано че: „пощенско клеймо липсва“. При тези фактически констатации съставът на ВКС,Първо т.о. е направил правилен извод, че тази касационната жалба се явява просрочена, т.е. същата е процесуално недопустима и затова не следва да бъде селектирана в касационното производство по чл. 288 ГПК.

  В настоящото производство по ЧЖ, от страна на „ЗС-Механизация“ ЕООД като частен жалбоподател, е представено писмо изх. № 94-Н-37-1/05.03.2021 от директора на РУ“Североизточен регион“ на „Български пощи“ЕАД-Варна до адв. Н. Т. Ж. -пълномощник на „ЗС-Механизация“ ЕООД. От съдържанието на последното става ясно, че кореспондентска пратка с баркод № PS 9000 0304О6R ИД –идентичен с този върху плика, приложен по касационното дело на ВКС, с който е изпратена КЖ от страна на пълномощника на „ЗС-Механизация“ ЕООД до ВКС,е подадена на 30.09.2019 г. в 18.31 ч. на гише в ПС 9000 Варна.

  От горното следва, че съгласно правилото на чл.60 ал.3 ГПК във връзка с това на чл.62 ал.2 ГПК , според което срокът не се смята за пропуснат , когато изпращането на молбата е станало по пощата, следва да се приеме, че КЖ е подадена при спазване на срока по чл.283 ГПК, въпреки че това е нямало как да бъде установено от състава на ВКС,Първо т.о. при произнасянето му относно нейната допустимост.

  Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Второ отделение като прецени правилността на обжалваното определение

  О П Р Е Д Е Л И :

  ОТМЕНЯ определение №22/02.02.2021 г. по т.д. №316/2020 на ВКС, Първо т.о. на ТК, В ЧАСТТА, с която е оставена без разглеждане, като процесуално недопустима, просрочена – касационната жалба (с вх. № 5436/2.Х.2019 г. по описа на Варненския апелативен съд) на „ЗС-Механизация“ ЕООД /ЕИК[ЕИК]/ срещу решение № 196 от 07.08.2019 г. по т.д.№363/18 г. на Варненски апелативен съд в съответните части.

  Връща делото на същия състав на ВКС, Първо т.о. на ТК за произнасяне по същата КЖ по реда на чл.288 ГПК.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.


  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари