Определение №60274/21.07.2021 по дело №836/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  4

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60274

  [населено място], 21.07.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на тридесети юни през две хиляди двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

  АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

  като изслуша докладваното от съдия Христова ч.т.д. №836 по описа за 2021. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.274, ал.3 ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба от Г. К. У., чрез адв.Н.Д. срещу определение №71/22.02.2021г., постановено по ч.т.д. №35/2021г. на Апелативен съд– Велико Търново, с което е потвърдено определение №260154 от 12.11.2020г., т.д.№60/2020г. на Окръжен съд- Ловеч за спиране на производството по делото на основание чл.229, ал.1, т.5 ГПК.

  Частният касационен жалбоподател моли за отмяна на обжалваното определение като неправилно- постановено при нарушение на закона и необосновано. Поддържа тезата, че не е налице хипотезата на чл.229, ал.1, т.5 ГПК, тъй като няма разкрити в хода на производството престъпни обстоятелства, нито се твърдят такива, които да са от значение за решаване на гражданския правен спор. Поддържа, че гражданският съд не е обвързан от постановените в досъдебното производство актове. Моли обжалваното определение да бъде отменено и да се постанови ново за връщане на делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

  Допускането на касационното обжалване се основава на предпоставките по чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК. Касаторът поддържа, че съдът се е произнесъл по правни въпроси, обусловили изхода на спора:

  „1.Фактът, че една от страните по делото твърди наличието на престъпни обстоятелства и по неин сигнал е образувано досъдебно производство за проверка дали евентуално има извършено престъпление, съставлява ли основание по смисъла на чл.229, ал.1, т.5 ГПК за спиране на исковото производство? и 2. Следва ли съдът да спре гражданското производство на основание чл.229, ал.1, т.5 ГПК при установена по делото информация за образувано досъдебно производство, при наличие на тъждество между деянието, предмет на разследването и твърдения деликт, предмет на доказване в исковия процес?“- в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в цитираните определения по чл.274, ал.3 ГПК.

  Ответникът не взема становище по жалбата.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, след преценка на данните по делото и доводите по чл.280, ал.1 от ГПК, приема следното:

  Частната касационна жалба е подадена от надлежна страна в преклузивния срок по чл.275, ал.1 ГПК срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт, поради което е допустима.

  За да потвърди първоинстанционното определение за спиране на производството по предявения от Г. К. У. иск с правно основание чл.432, ал.1 КЗ за обезщетение за претърпени неимуществени и имуществени вреди от ПТП на 01.11.2019г., причинено от Р. С. - водач на л.а. „БМВ Х5“, застрахован по застраховка „Гражданска отговорност, въззивният съд приема, че е налице процесуална пречка за движението на делото- досъдебно производство №591/2019г. по описа на РУ на МВР [населено място]. Решаващият съдебен състав поддържа тезата, че е налице идентичност на деянието, за което е образувано досъдебното производство, и противоправното деяние, от което се твърди, че са настъпили вредите, поради което е налице хипотезата на чл.229, ал.1, т.5 ГПК.

  Съгласно разясненията, дадени в т.1 на ТР №1/19.02.2010г. по т.д. № 1/2009г. на ОСГТК на ВКС, което съгласно чл.274, ал.3 ГПК намира приложение и по отношение на частните касационни жалби, допускането на касационно обжалване по реда на чл.280, ал.1 ГПК предпоставя произнасяне от въззивния съд по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е от значение за решаване на възникналия между страните спор и по отношение на който е налице някое от основанията по чл.280, ал.1, т.1 – т.3 ГПК. В изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК касаторът следва да постави ясно и точно правния въпрос, включен в предмета на спора и обусловил правните изводи на въззивния съд по конкретното дело. Преценката за допускане на касационно обжалване се извършва от ВКС въз основа на изложените от касатора твърдения и доводи с

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари