Определение №60273/24.09.2021 по дело №3482/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  4

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60273

  гр. София, 24.09.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети септември през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

  МАРИЯ ХРИСТОВА

  като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, частно гр. дело № 3482 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производство по чл. 274, ал. 3, т. 1 от ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба на ищците по делото „Нед ойл къмпани“ ООД и „ДиМ Д. консултинг хауз“ ЕООД, двете представлявани от управителя им М. Д. Д., срещу определение № 2545/16.11.2020 г., постановено по частно гр. дело № 3342/2020 г. на Софийския апелативен съд. С обжалваното въззивно определение е потвърдено определение № 203/24.02.2020 г. по гр. дело № 194/2017 г. на Ловешкия окръжен съд, с което е прекратено производството по същото първоинстанционно гражданско дело.

  За да постанови обжалваното определение, въззивният съд е приел следното: Дружествата-ищци (сега касатори) са предявили по делото обективно и субективно съединени искове с правна квалификация чл. 135 от ЗЗД и чл. 97, ал. 1 от ГПК (отм.) срещу Кооперация „Сета 92“ и множество физически лица, както следва: иск за прогласяване за относително недействителен спрямо ищците на договор, обективиран в нотариален акт № 89/2003 г., с който ответната кооперация е прехвърлила на ответниците – физически лица, респ. – на техни наследодатели правото на собственост върху два апартамента срещу задължението да извършат довършителните строително-монтажни работи на сградата, както и иск за установяване спрямо ответниците, че ищците са собственици на процесните апартаменти. Апелативният съд е установил, че ответната Кооперация „Сета 92“ е заличена от търговския регистър, считано от 31.01.2017 г. по реда на § 5г, ал. 4 от ПЗР на ЗТРРЮЛНЦ, като е приел, че това води до липсата на правосубектен ответник в настоящото производство, излагайки подробни съображения в тази насока. Въззивният съд е приел и че съгласно чл. 135 от ЗЗД кредиторът-ищец може да иска да бъдат обявени за недействителни спрямо него действията, с които ответникът-длъжник го уврежда, както и че абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на този иск е наличието на правен интерес за воденето му, който е обусловен изцяло от качеството на кредитор на ищеца, което той следва да притежава спрямо ответника-длъжник. Съдът е приел също, че при настъпилото заличаване на ответника-длъжник Кооперация „Сета 92“ в случая не е налице правен субект с права и задължения, срещу когото искът да бъде предявен, като в случая като ответници в производството са конституирани и физическите лица – купувачи по процесната прехвърлителна сделка, съответно – ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари