Определение №60273/05.07.2021 по дело №2002/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  O П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60273

  гр. София, 05.07.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание нa първи юли две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ ТОМОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

  ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

  изслуша докладваното от съдията Е. Томов ч. гр. дело № 2002/2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба на А. С. Х. и А. Н. Х. срещу определение № 287 от 14.04.2021 г. по гр.дело № 4204/2020 г. на Върховен касационен съд, ІV г.о., оставил на основание чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК без разглеждане касационните жалби на настоящите жалбоподатели срещу решение № 260000 от 10.08.2020 г., на Окръжен съд – Разград и касационна жалба вх. № 260532 от 02.11.2020 г. подадена срещу допълнително решение № 260018 от 01.10.2020 г. постановено по същото дело по реда на чл. 250 ГПК.

  В частната жалба се съдържат оплаквания за неправилност. Твърди се, че в случая е налице изключение от правилото на чл. 280, ал. 3, т. 1, предл. 1 ГПК, на което се е позовал съдът за постановяване на обжалваното определение, поради това, че са предявени искове за собственост на недвижим имот в условията на евентуалност. Поддържа се, че относно допълнителното решение, въпросът с цената на иска е ирелевантен, тъй като Окръжен съд – Разград е приел, че решението на първоинстанционния съд по главния иск е влязло в сила като необжалвано и при отхвърляне на евентуалния иск не е следвало да се произнася относно основателността на главния такъв.

  При проверката за допустимостта на частната касационна жалба, предвид данните по делото, съставът на ВКС, III-то г.о. намира намира частната жалба за допустима , а по същество – за неоснователна .

  Съответства на фактите по делото констатацията на Върховен касационен съд, ІV г.о. че гр.дело № 4204/2020 г по описа на ВКС е образувано по недопустими касационни жалби , постъпили срещу въззивно решение ,с което иск за собственост не е произнасян . Видно от приложените данните по делото , данъчната оценка на целия недвижим имот възлиза на 9 709. 10 лв., а на процесната Ѕ ид. част от него на 4 854. 55 лв.В условия на евентуалност са били предявени основания за недействителност на договор Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 вр. т. 2 ГПК по искове за съществуване, унищожаване или разваляне на договор, когато същият има за предмет вещни права върху недвижим имот цената на иска се определя въз основа на данъчната оценка на имота, която в случая е 4 854. 55 лв.

  При евентуално предявени искове меродавна за преценката за допустимост на касационния контрол също е цената на всеки един от исковете поотделно. Съгл. чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК не подлежат на касационно обжалване съдебните актове по въззивна дела с цена на иска до 5 000 лв., какъвто е настоящият случай.

  Касае се за облигационни искове с цена под 5 000 лв., което налага извод за недопустимост на касационна жалба, а и прави безпредметно обсъждането на въпроса за значението на цената на главния иск за допустимостта на касационното обжалване по отношение на евентуалния такъв.

  Предвид изложеното, Върховният касационен съд, състав на III- то г.о.,

  О П Р Е Д Е Л И :

  Потвърждава определение № 287 от 14.04.2021 г. по гр.дело № 4204/2020 г. на Върховен касационен съд, ІV г.о.

  Определението не подлежи на обжалване

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ: 1.

  2 .


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари