Определение №60272/20.07.2021 по дело №1067/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60272

  гр. София, 20.07. 2021 г.

  ВЪРХОВEН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на дванадесети юли две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Желева ч. т. д. № 1067 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

  С определение № 55 от 10. 03. 2021 г., допълнено с определение № 60109 от 3. 06. 2021 г., по т. д. № 620/2020 г. на Върховен касационен съд, ТК, първо отделение е прекратено производството по делото и са оставени без уважение молби вх. № 31072/9. 02. 2021 г. и вх. № 508/21. 01. 2021 г., подадени от Сдружение „Професионален футболен клуб Ботев“, [населено място] за обезсилване на решение № 217 от 31. 01. 2019 г. по т. д. № 3444/2017 г. на Софийски градски съд и решение № 2281 от 18. 10. 2019 г. по в. т. д. № 2495/2019 г. на Софийски апелативен съд.

  Частни жалби срещу определението по т. д. № 620/2020 г. на ВКС в частта, с която са оставени без уважение молбите на Сдружение „Професионален футболен клуб Ботев“, [населено място] за обезсилване на посочените решения на първоинстанционния и въззивния съд, са подали Сдружение „Професионален футболен клуб Ботев“, [населено място] и „Професионален футболен клуб Ботев“ АД, [населено място].

  В частната жалба на Сдружение „Професионален футболен клуб Ботев“, която неправилно е наименувана частна касационна жалба, се поддържа, че определението в обжалваната му част е неправилно. Оспорва се становището на ВКС, че тъй като към момента на постановяване на актовете, чието обезсилване е поискано, е съществувало валидно процесуално правоотношение, независимо, че по-късно една от страните е заличена като правен субект, тези актове са валидни и допустими и последващото погасяване на процесуалното правоотношение не им влияе. Частният жалбоподател излага оплаквания и срещу изводите на ВКС, че всяко инстанционно производство е независимо и всеки акт, постановен пред съответната инстанция, има самостоятелно процесуално съществуване. Изразява разбиране, че отказът на ВКС да обезсили постановените в хода на недопустимия вече процес съдебни актове не намира опора в закона, като се позовава на приложимите по аналогия чл. 230, ал. 2 ГПК, чл. 231 – чл. 233 ГПК и чл. 249 ГПК. Моли обжалваното определение да бъде отменено.

  Частният жалбоподател „Професионален футболен клуб Ботев“ АД поддържа, че атакуваното определение в обжалваната му част е неправилно поради нарушение на процесуалния закон. Излага съображения, че прекратяването на делото заличава с обратна сила процесуалните действия, извършени до прекратяването, с които мотивира неправилността на изводите на ВКС. Аргументира становище, че при прекратяване на делото процесуалните действия стават безпредметни, поради което следва да се заличат с обратна сила, като се позовава на разпоредбите на чл. 231, ал. 1 ГПК и чл. 233 ГПК. Прави искане за отмяна на обжалвания съдебен акт.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, като прецени доводите на частните жалбоподатели и данните по делото, намира следното:

  Частните жалби са подадени в срок, но са процесуално недопустими и следва да бъдат оставени без разглеждане.

  С обжалваното определение са оставени без уважение молбите на частния жалбоподател Сдружение „Професионален футболен клуб Ботев“, [населено място] за обезсилване на постановените от СГС и САС съответно решение по т. д. № 3444/2017 г. и решение по в. т. д. № 2495/2019 г. по съображения, че загубата на правосубектност на „Рент Мениджмънт“ АД – ответник по касация е настъпила в хода на висящия пред касационната инстанция процес; проведените производства пред първоинстанционния и въззивния съд са били с надлежни страни и по отношение на тях настъпилото пред ВКС основание за прекратяване не е било налице; е налице самостоятелен характер на производството пред всяка от трите съдебни инстанции. Така постановеното определение не е от категорията на съдебните актове, за които

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари