Определение №60271/24.09.2021 по дело №2625/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60271

  София, 24.09.2021 год.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и първи септември през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мими Фурнаджиева

  ЧЛЕНОВЕ: Велислав Павков

  Десислава Попколева

  като разгледа докладваното от съдия Попколева ч.гр.дело № 2625 описа за 2021 год., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал.2, изр.1, вр. чл.248, ал.3, изр.2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба на „Айгер Инжинеринг“ ООД, чрез пълномощника му адв. П. против определение № 260824/31.03.2021 г. на Окръжен съд Пловдив, постановено по в.гр.д. № 6/2021 г., с което е оставена без уважение молба на жалбоподателя с правно основание чл.248 ГПК за допълване на решение № 260354 от 10.03.2021 г. по в.гр.д. № 6/2021 г. по описа на Окръжен съд Пловдив в частта му за разноските като на молителя бъдат присъдени разноски в размер на 315 лв. – за държавна такса и адвокатско възнаграждение за производството по частна жалба с вх. № 262076/26.08.2020 г.

  При извършена служебна проверка, настоящият съдебен състав намира подадената частна касационна жалба за процесуално недопустима на основание чл.274, ал.4 вр. чл.280, ал.3, т.3 ГПК, като съображенията за това са следните:

  Разпоредбата на чл.280, ал.3, т.3 ГПК постановява, че не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела по трудови спорове, с изключение на решенията по искове по чл.344, ал.1, т.1, 2 и 3 КТ и по искове за трудово възнаграждение и обезщетения по трудово правоотношение с цена на иска над 5 000 лв. В конкретния случай с въззивното решение е разрешен трудов спор – такъв по предявени искове за обявяване на недействителност на клаузи от договор за повишаване на квалификация на основание чл.74 КТ. Съгласно чл.74, ал.2, изр.1 КТ недействителността се обявява по реда на гл. XVIII КТ, а съгласно чл.357, ал.1 КТ спорът за съществуването и изпълнението на трудовото правоотношение е трудов. Той не попада в кръга на изключенията на чл.280, ал.3, т.3 ГПК, поради което въззивното решение по спор за обявяване на недействителност на договор по чл.234 КТ, се разглежда двуинстанционно.

  Съгласно разпоредбата на чл.274, ал.4 ГПК, не подлежат на касационно обжалване въззивните определения по дела, решенията по които не подлежат на касационно обжалване. В конкретния случай въззивното решение по искове с правно основание чл.74 КТ не би подлежало на касационно обжалване, тъй като не попада в изключенията на чл.280, ал.3, т.3 ГПК. От това следва, че съгласно препращащата разпоредба на чл. 274, ал.4 ГПК и обжалваното по настоящото дело въззивно определение на окръжния съд в производство по ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари