*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е разрешен с Решение №60148/22.11.2021 по дело №1186/2021


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос
За съществуващите енергийни обекти към влизане в сила на ЗЕЕЕ, чл. 60, ал. 2, т. 1 ЗЕЕ установява ли се винаги законов сервитут, или той е правна възможност, която възниква само при спазване на законовите изисквания за изграждането му и нормите за безопасност?
Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на 20 април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА гр.дело № 1186/2021 година

Производство по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба, подадена от А. М. А. и Н. О. М. против решение № 260099 от 24.11.2020 г. по гр.д.№ 437/2020 г. на Софийски окръжен съд, с което е потвърдено решение № 73 от 17.02.2020 г. по гр.д. № 733/2015 г. на РС - Сливница, с което са отхвърлени предявените от касаторите искове с правно основание чл. 109 ЗС и чл. 59, ал. 1 ЗЗД да бъде осъдено „ЧЕЗ Разпределение.България.“ АД да прекрати неоснователните си действия, пречещи на касаторите да ползват собствения си недвижим имот, представляващ УПИ .... в кв. .... по ПУП [населено място], Софийска област с площ от 775 кв.м., като премахне за своя сметка намиращите се в имота на ищците два електрически стълба и за заплащане на сумата от 2 500 лв., представляваща обезщетение за лишаването на ищците от ползване на имота, /евентуално на частта от него, заемана от електрическите стълбове/ за периода 14.12.2012 г. – 14.12.2015 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от предявяване на исковете до окончателното изплащане.

Мотиви

В касационната жалба се прави оплакване за неправилност на решението поради противоречие с материалния закон, тъй като е следвало да се съобразят изискванията за строителни книжа за изграждане на енергиен обект, предвидени в пар. 185 ППЗПИНМ - пар. 186 ППЗПИНМ и в пар. 259 ППЗПИНМ - пар. 261 ППЗПИНМ. Твърди се необоснованост на извода за възникнал сервитут, защото не е установено точно кога са поставени стълбовете в имота им.

В изложението по чл. 284, ал.3 т.1 ГПК се навеждат основанията по чл. 280, ал.1, т.1 ГПК. Твърди се противоречие със съдебната практика на ВКС, която според касатора приема, че „за съществуващите енергийни обекти към влизане в сила на ЗЕЕЕ, чл. 60 ЗЕЕЕ установява законов сервитут, но той е правна възможност, която възниква само при спазване на законовите изисквания за изграждането му и нормите за безопасност и ако те не са спазени, не възниква сервитут и изградения обект смущава правото на собственост - Решение № 454 от 14.12.2012 г. на ВКС по гр. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали във всички случаи енергиен обект се ползва със законово определен сервитут и конкретно възниква ли такъв и в случаите, когато се нарушават строителни правила и норми за изграждане на обекта, за отстояние и за безопасност ?
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно приложението на чл. 60, ал. 2, т. 1 ЗЕЕЕ /отм./,във връзка с предвидените сервитутни зони около съществуващите енергийни обекти, за правното значение на установената по делото липса на изискуемите се по чл. 22 ППЗЕ – чл. 25 ППЗЕ /отм./документи и на незаконността на строителството при преценката за основателността на…
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали за възникване на сервитутно право по чл. 60, ал. 2, т. 1 ЗЕЕЕ /отм./ е от значение енергийният обект да е бил изграден при спазване на всички законови норми към момента на изграждането му?
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Как се определя цената на иска и дължимата държавна такса по искове с правна квалификация чл. 109 ЗС? 2. Подлежат ли на вписване исковите молби по чл. 109 ЗС? 3. Необходимо ли е ищецът по иск с правна квалификация чл. 109 ЗС във всички случаи да доказва, че неоснователното…

Цитирано в


Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари