Определение №60271/21.06.2021 по дело №1186/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За съществуващите енергийни обекти към влизане в сила на ЗЕЕЕ, чл. 60, ал. 2, т. 1 ЗЕЕ установява ли се винаги законов сервитут, или той е правна възможност, която възниква само при спазване на законовите изисквания за изграждането му и нормите за безопасност?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на 20 април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА гр.дело № 1186/2021 година

Производство по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба, подадена от А. М. А. и Н. О. М. против решение № 260099 от 24.11.2020 г. по гр.д.№ 437/2020 г. на Софийски окръжен съд, с което е потвърдено решение № 73 от 17.02.2020 г. по гр.д. № 733 / 2015 г. на РС - Сливница, с което са отхвърлени предявените от касаторите искове с правно основание чл. 109 ЗС и чл. 59, ал. 1 ЗЗД да бъде осъдено „ЧЕЗ Разпределение.България.“ АД да прекрати неоснователните си действия, пречещи на касаторите да ползват собствения си недвижим имот, представляващ УПИ .... в кв. .... по ПУП [населено място], Софийска област с площ от 775 кв.м., като премахне за своя сметка намиращите се в имота на ищците два електрически стълба и за заплащане на сумата от 2 500 лв., представляваща обезщетение за лишаването на ищците от ползване на имота, /евентуално на частта от него, заемана от електрическите стълбове/ за периода 14.12.2012 г. – 14.12.2015 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от предявяване на исковете до окончателното изплащане.

Мотиви

В касационната жалба се прави оплакване за неправилност на решението поради противоречие с материалния закон, тъй като е следвало да се съобразят изискванията за строителни книжа за изграждане на енергиен обект, предвидени в пар. 185 ППЗПИНМ - пар. 186 ППЗПИНМ и в пар. 259 ППЗПИНМ - пар. 261 ППЗПИНМ. Твърди се необоснованост на извода за възникнал сервитут, защото не е установено точно кога са поставени стълбовете в имота им.

В изложението по чл. 284, ал.3 т.1 ГПК се навеждат основанията по чл. 280, ал.1, т.1 ГПК. Твърди се противоречие със съдебната практика на ВКС, която според касатора приема, че „за съществуващите енергийни обекти към влизане в сила на ЗЕЕЕ, чл. 60 ЗЕЕЕ установява законов сервитут, но той е правна възможност, която възниква само при спазване на законовите изисквания за изграждането му и нормите за безопасност и ако те не са спазени, не възниква сервитут и изградения обект смущава правото на собственост - Решение № 454 от 14.12.2012 г. на ВКС по гр. д. № 467/2012 г., I г. о. и Решение № 20 от 12.04.2010 г. по гр. д. № 3514/2008 г. III [населено място] № 312 от 10.04.2014 г. на ВКС по гр. д. № 4055/2013 г., I г. о.

Ответното дружество оспорва жалбата и доводите в нея. Счита, че е безспорно доказано че процесните стълбове, които са част от електроснабдителната мрежа са поставени преди 1983 г., че фактическият състав за възникване на сервитут не включва изискване за законосъобразност на изграждането на обекта.Позовава се на установеният в чл. 73 ЗУТ ред за преместване на мрежи и съоръжения и на Наредба № 6 от 9.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи /отменена на ДВ бр.31 от 04.04.2014 г./ По иска по чл. 59 ЗЗД се позовава на това, че не се дължи заплащане на обезщетение за лишаване от ползване на собствениците предвид възникналия по силата на ЗЕЕЕ сервитут, и запазването му при действието на ЗЕ.

Касационната жалба е постъпила в срок, изхожда от процесуално легитимирана страна, против въззивно решение, което подлежи на обжалване е, поради което съдът я преценява като допустима.

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, като прецени наведеното основание

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари