Определение №60270/21.06.2021 по дело №1476/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60270

  София, 21.06. 2021 година

  Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на седемнадесети юни през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Калинова ЧЛЕНОВЕ: Бонка Дечева

  Гергана Никова

  при секретар

  като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова

  гражданско дело № 1476 от 2021 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба с вх.№32189/09.03.2021г., подадена по пощата на 08.03.2021г. от „Заводски строежи – Козлодуй“ АД, представлявано от изпълнителния директор Б. М. и процесуалния представител адв.М. Д. от АК-В., срещу решение №10096 от 26.01.2021г., постановено по в.гр.д.№1437/2020г. по описа на Софийския апелативен съд, ГО, 14 състав, потвърждаващо решението на първоинстанционния съд, с което е отхвърлен предявеният от „Заводски строежи – Козлодуй“ АД против АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД отрицателен установителен иск за признаване за установено по реда на чл.124, ал.1 ГПК, че ответникът не е собственик на терен от 115310 кв.м. в м.“В.“, при съседи: изток, запад и север – земеделски земи, юг – път АЕЦ – брегова помпена станция на АЕЦ, който имот е част от имоти със стар кад. №... и ... по кад.план на [населено място], [община], представляващ част от ПИ .......... по КВС на [населено място], [община], област В..

  Поддържа, че нито първоинстанционният, нито въззивният съд са отчели спецификата на правоотношенията в конкретния случай и промените в законодателството, касаещо специфичната дейност по съставяне на актове за държавна собственост, които едновременно установяват държавния произход на актуваното имущество и погасяват правото на държавата над него в полза на търговското дружество, учредено с държавен капитал. Счита, че от представените по делото писмени доказателства се установява единствено и само твърдяната в исковата молба фактическа обстановка, касаеща погрешно актуване на имота, който не е собственост на ответника, като спорът между страните е вследствие на неправилно приложение на материалния закон и допусната грешка при установяване правото на собственост на ответника над недвижимо имущество по реда на чл.148, ал.1 от отменения ППЗДС. Навежда довод, че дружеството-касатор като правоприемник на „Заводски строежи – Козлодуй“ ЕООД е установило правата си на собственост с АДС №........от 12.06.1995г. върху терен с площ от 115 310 кв.м., върху който е застроена производствено-техническа база „В.“, в който е налице и отметка от длъжностно лице в областната администрация, че имотът е включен в капитала на „Заводски строежи“ АД – [населено място], от което поддържа, че следва извод, че към 22.03.2001г., когато е съставен АДС №........, чиято доказателствена сила оспорва в настоящето производство, спорният имот вече не е бил държавна собственост, а частна собственост на търговско дружество – „Заводски строежи – Козлодуй“ АД, които обстоятелства не са обсъждани нито от първоинстанционния, нито от въззивния съд, макар да са повдигнати още с предявяването на иска.

  Поддържа, че в производството по гр.д.№606/2015г. по описа на Врачанския окръжен съд при същата фактическа обстановка и доказателства е прието, че „С.“ ЕООД е собственик на друга част от имота по АДС №../22.03.2001г. (5290 кв.м. от общо 120 600 кв.м.), а и по този начин Врачанския окръжен съд е постановил две противоречиви решения, а за друга част от имота с площ от 10 304 кв.м. правата на „Заводски строежи – Козлодуй“ АД са признати чрез съставяне на н.а.№..., том ... рег.№......, дело №... от 15.09.2017г.

  За неправилен счита и извода на въззивния съд, че дружеството-касатор упражнява държане върху процесния недвижим имот, след като по делото е установено, че въз основа на Р. с тристранен протокол, подписан от представители на Клоново стопанство – [населено място], ДИО „АЕЦ-Козлодуй“ и ДСО „Промишлено строителство – Заводски строежи – Козлодуй “ е извършен въвод във владение и върху терена е построена Производствено-техническа база „В.“.

  По изложените в касационната жалба съображения поддържа, че неправилно с АДС №.../22.03.2001г. теренът е включен в капитала на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, при което не е бил изследван въпросът, че имотът вече е включен

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари