Определение №60270/16.07.2021 по дело №1151/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос
Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 60270

[населено място], 16.07.2021 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, първо търговско отделение в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ МАРКОВ

ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

като изслуша докладваното от съдия Добрева ч. т. д. № 1151 по описа за 2021 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 274, ал. 3 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на Ц. и В. А. срещу определение № 104/11.03.2021 г. по в. ч. т. д. № 48/2021 г. на Апелативен съд Велико Търново, с което е потвърдено определение от 17.12.2020 г. на Окръжен съд Плевен по гр. д. № 164/2019 г. за спиране на производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК до приключване на досъдебно производство № 273/2018 г. на Окръжна прокуратура П..

Жалбоподателите правят оплакване за неправилност на атакуваното определение, тъй като при постановяването му въззивният съд не е съобразил, че съгласно разпоредбата на чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК съдът спира производството по делото, когато при разглеждането му се разкрият престъпни обстоятелства, от установяване на които зависи изходът на гражданския спор и които не могат да бъдат установени със средства на гражданския процес. Позовават се на константна съдебна практика, според която производството по граждански спор се спира, когато твърдените престъпни обстоятелства имат значение за решаването му и те са предмет на установяване в наказателното производство в неговата съдебна фаза. Жалбоподателите претендират отмяна на атакуваното определение.

Като релевантни за допускане на касационно обжалване в изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК сочат следните въпроси, а именно :

1. „Следва ли в мотивите на съдебния акт да се съдържат изложение и обсъждане на всички доводи и възражения на страните и изрични и ясни мотиви защо съдът счита доводите и възраженията на страните за неоснователни?“

2. „Основание за спиране на гражданското производство по иск с правно основание чл. 432, ал. 1 КЗ ли е образуваното наказателно дело срещу водача, чиято отговорност е застрахована в досъдебна фаза с привлечен обвиняем?

3. „Изисква ли се съдът да посочи какви са причините, които обуславят невъзможността един факт да бъде установен в гражданското производство, за да спре същото на основание чл. 229, ал. 1, т.5 ГПК до приключване на наказателното производство в досъдебна фаза? Конкретни фактически твърдения от исковата молба ли трябва да посочи съдът, или може да се позове на „престъплението като цяло“?

4. „Необходимо ли е за уважаване на иска по чл. 432, ал. 1 КЗ съдът да изследва обстоятелството дали деянието съставлява престъпление? От значение за гражданския процес ли е фактът дали виновното и противоправно причиняване на смърт в транспорта е престъпление по смисъла на НК за изхода на гражданския процес?“

Излагат твърдения, че поставените в изложението въпроси са значими за решаващите изводи на въззивния съд, като те са решени в противоречие с практика на Върховния касационен съд – решение № 63/2015 г. по т. д. № 674/2014 г. на II ТО, определение № 450/2020 г. по ч. т. д. № 1446/2020 г. на II ТО, определение № 733/2013 г. по ч. гр. д .№ 6790/2013 г. на IV ГО.

Ответникът по частната касационна жалба ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ангажира отговор, с който оспорва частната жалба като неоснователна.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на първо търговско отделение, като взе в предвид изложените доводи и провери данните по делото, намира следното :

Съвместната частна жалба е подадена в преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК от легитимирана да обжалва страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което се явява процесуално допустима.

С обжалваното определение на Апелативен съд Велико Търново е потвърдено определение на Окръжен съд Плевен, с което производството по предявените от Ц. и В. А. срещу ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ искове с правно основание чл. 432 от Кодекса

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари