Разпореждане №60269/22.11.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60269

  гр. София, 22.11.2021 г.

  МАРИЯ ИВАНОВА – председател на трето гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка за допустимостта на преписка вх. № 607931/17.11.2021 г., образувана по частна жалба вх. № 13720/ 04.08.2021 г. срещу определение № 1687/27.06.2021 г. по гр.д. № 3315/2010 г. на Софийски апелативен съд, с което е отказано освобождане на жалбоподателите от задължението за внасяне на депозит за допълнителна ССЕ във въззивното производство по иск по чл.79, ал 1 ЗЗД ( II- поток) констатира следното:

  Преписката е връщана веднъж с разпореждане от 02.11. 2021 г. , ВКС, с указания до съда да извърши служебна техническа проверка на положен електронен подпис, като приложи разпечатка от електронния файл, удостоверяваща валидността на положения електронен подпис, ако такъв е положен. .

  Жалбата:

  1. препис от обжалвания акт връчен на страната чрез адвокат на 27.07.

  2021 г.; жалбата е подадена електронно на 03.08.2021 г.;

  2. не отговаря на изискванията на чл. 260 вр чл 275, ал.2 ГПК- отсъстват индиции да е подписана с електронен подпис, а и не носи собственоръчен подпис. Въпреки разпореждането на съдията- докладчик от 08.11.2021 в изпълнение разпореждането на ВКС от 02.11.2021 г. да се извърши техническа проверка на електронен подпис, то не е приложена разпечатка от електронен файл, от който да са видни валидността и титулярството на електронния подпис; .

  3. подадена е чрез адвокат с приложено пълномощно ( л.107 и 108, СГС) ;

  4. не се дължи държавна такса предвид предмета на определението, което се обжалва ( чл. 83, ал. 2 ГПК);

  5. не се дължи процедура по чл. 276, ал. 1 ГПК;

  Предвид изложеното в т. 2 , жалбата е нередовна, което налага повторно връщане на преписката на администриращия апеалтивен съд и на чиято електронна регистратура е получена жалбата, за извършване на проверка съобразно чл.102 г вр чл.102ж, ал. 2 ГПК - дали жалбата е подписана с КЕП и ако да – за прилагане на разпечатка от електронния файл, удостоверяваща титулярството и валидността на подписа; - ако същата не е подписана с КЕП- за указания до страната да представи по съответния начин екземпляр, подписан с електронен или собственоръчен подпис.

  Водим от горното, председателят на трето отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА на Софийски апелативен съд преписката по частна жалба вх. № 13720/ 04.08.2021 г. отново за процедиране съобразно мотивната част на разпореждането.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари