Определение №60269/24.09.2021 по дело №3630/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 60269/24.09.2021 г.

  Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение, в закритото съдебно заседание на двадесети септември две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Веска Райчева

  Членове: Геника Михайлова

  Любка Андонова

  разгледа докладваното от съдия Михайлова ч.гр.д. № 3630 по описа за 2021 г.

  Производството е по чл. 274, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 ГПК.

  Обжалвано е определение № 60205/07.07.2021 г. по гр.д. № 3721/2020 г., с което Върховен касационен съд, Гражданска колегия, Трето отделение е оставил без разглеждане молбата от М. С. М. по чл. 248 ГПК, квалифицирайки я като такава за изменение на определение № 235/26.03.2021 г. по същото дело, в частта по разноските.

  Определението се обжалва от М. С. М. с довод, че чл. 80, изр. 2 ГПК е нарушен, защото е подал молба по чл. 248 ГПК за допълване, а не за изменение на определението. Жалбоподателят признава, че не е представил списък на разноските пред касационната инстанция, но счита, че изискването на закона не се отнася за непълното определение по чл. 288 ГПК.

  Ответникът Д. Й. М., ответник и по частната жалба, възразява, че е неоснователна.

  Настоящият състав намира частната жалба с допустим предмет (арг. от чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК), в негова компетентност (арг. от чл. 274, ал. 2, изр. 2 ГПК), при надлежна процесуална легитимация (жалбоподател е ищецът, чиято молба по чл. 248 ГПК е квалифицирана за недопустима), при спазен срок по чл. 275, ал. 1 ГПК и всички останали предпоставки за нейната редовност и допустимост, но неоснователна. Съображения:

  За да остави без разглеждане молбата по чл. 248 ГПК, въззивният съд е приел, че след като с определението по чл. 288 ГПК е оставил без уважение претенцията по чл. 78, ал. 1 ГПК на М. С. М. за присъждане на разноските в касационното производство, подадената молба е за изменение на определението в тази част и е недопустима поради непредставен списък – така чл. 80, изр. 2 ГПК и т. 9 от ТР № 6/06.11.2013 г. по тълк.д. № 6/2012 г. ОСГТК на ВКС.

  Доводът, че молбата по чл. 248 ГПК е за допълване, не за изменение на определението по чл. 288 ГПК, а нейната допустимост чл. 80, изр. 2 ГПК не поставя под изискване за представяне на списък (т. 8 от тълкувателното решение), жалбоподателят обосновава с тезата, че произнасяне по разноските няма, ако в крайния акт, с който делото е приключило в съответната инстанция, и този въпрос не е решен с нарочен диспозитив. Установената практика обаче е, че по въпросите, обусловени от крайния ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари