Решение №60268/15.12.2021 по дело №1040/2021

Спорът е допуснат до касация с Определение №60465/09.06.2021 по дело №1040/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Как следва съдът да цени заключението на приетата по делото съдебна експертиза, с оглед изискванията на нормата на чл. 202 ГПК?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение, в открито съдебно заседание на девети ноември през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВЕСКА РАЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЛЮБКА АНДОНОВА, ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

при участието на секретаря Кристина Първанова, като изслуша докладваното от съдията Любка Андонова гр. дело № 1040 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Електроразпределение Север“ АД със седалище в [населено място], подадена чрез процесуалния представител на дружеството адв.Л. М. срещу решение № 1659/7.12.2020 г, постановено по гр.дело № 2400/20 г на Окръжен съд-Варна, Гражданско отделение, Втори въззивен състав, с което е потвърдено решение № 3402/23.7.2020 г по гр.дело № 18341/19 г на Районен съд-Варна, ГО, 18 състав. С първоинстанционното решение е признато за установено на основание чл.124 ал.1 ГПК по отношение на касатора, че В. Н. М. от [населено място] не дължи сумата 9461, 92 лв, за която е издадена фактура за периода 18.11.15 г-13.6.19 г.

Ответникът по касационната жалба В. Н. М. от [населено място] оспорва същата по съображения, изложени в писмен отговор, депозиран чрез процесуалния й представител адв.Д. С. от ВАК.Счита, че не са налице основания за допускане на въззивното решение до касационен контрол.Претендира разноски, сторени в това производство.

Касационната жалба е подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Предявен е отрицателен установителен иск с правно основание чл.124 ал.1 ГПК.С въззивното решение е прието, че ищцата е потребител на електрическа енергия за обект-недвижим имот-апартамент в [населено място],[жк].Ответникът претендира заплащане на сумата 9461, 92 лв, за която е издадена фактура от 20.9.2019 г за периода 18.11.15 г-13.6.19 г. и представляваща незаплатена, доставена и потребена от абоната електрическа енергия, натрупана в скрития регистър, дължима на основание чл.50 от ПИКЕЕ.Установено е за безспорно между страните съществуването на валидно договорно правоотношение, по силата на което ищцата се явява потребител на доставяна от ответното дружество електрическа енергия.Извършена е проверка на изправността на средството за търговско измерване, резултатът е обективиран в протокол, като е установено, че в скрит регистър 1.8.3 има показания в размер на 55602 квтч, която не е отчетена и заплатена от абоната.Липсват данни за техническа неизправност на електромера.От приетото заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза е установено, че е налице неправомерно софтуерно въздействие върху електромера, чрез претарифиране на отделните тарифи/регистри/, с ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №60465/09.06.2021 по дело №1040/2021 3
  Определение №60465/09.06.2021 по дело №1040/2021
  Как следва съдът да цени заключението на приетата по делото съдебна експертиза, с оглед изискванията на нормата на чл. 202 ГПК?
 • Решение
  Решение № 60 от 25.03.2013 г. по търг. д. № 475/2012 г.
  Следва ли съдът да приеме заключението на вещото лице без да го обсъди с другите доказателства по делото? Какво включва обезщетението по чл. 61, ал. 1 ЗЗД в случаите, когато са извършени СМР, които не се обхващат от предмета на договора за строителство?
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение № 108/16.05.2011 г. по гр. д. № 1814/2009
  Следва ли съдът да допусне изслушване на експертиза, когато за изясняване на възникнали по делото въпроси са необходими специални знания? Да обсъди експертизата наред с всички доказателства по делото и да изложи мотиви защо възприема експертното заключение?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 248 от 16.11.2015 г. по гр. д. № 1271 / 2015 г.
  1. Може ли съдът да не възприеме заключението на съдебните експертизи без да се мотивира защо, в съответствие с нормата на чл. 202 ГПК и трябва ли съдът независимо дали възприема или не експертното заключение, да изложи мотиви, обосноваващи преценката му за годността на експертизата? 2. Длъжен ли е съдът…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари