Определение №60267/17.06.2021 по дело №4060/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60267

  София, 17.06.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети февруари две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  Членове: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  разгледа докладваното от съдията Ваня Атанасова гр.д. № 4060/2020 година.

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Подадена е касационна жалба от Е. Б. Х., чрез адв. С. Л., срещу решение № 311 от 29. 11. 2019 г., поправено с решение № 260013/8. 09. 2020 г., и двете постановени по гр. д. № 108/2019 г. на ОС – Добрич в частта, с която е потвърдено решение № 109 от 25. 06. 2018 г., поправено с решение № 121 от 20. 07. 2018 г., и двете постановени по гр. д. № 394/2014 г. на РС – Каварна в частта, с която са отхвърлени исковете на Е. Б. Х. с правни основания чл. 76 ЗН, за признаване за относително недействителни по отношение на ищцата на четири разпоредителни сделки, сключени с наследствени имоти между сънаследници и трети лица: а/. договор за продажба, сключен с н.а. № ... г., между сънаследника П. С. М. и приобретателя Н. З. М.; б/. договор за продажба, сключен с н.а. № ... г., между сънаследника П. С. М. и приобретателя Н. З. М.; в/. договор за дарение, сключен с н.а. № ... г., между сънаследника З. Н. М. и приобретателите Н. З. М. и Ж. З. Р.; г/. договор за дарение № ... г., сключен между съделителя С. Н. М. и приобретателя Н. С. Н. и в частта, с която е отхвърлен искът с правно основание чл. 34 ЗС, предявен от Е. Б. Х. против С. М. М., З. П. З., С. П. З., М. З. М., Г. З. М., Ж. П. В., П. Ж. В., П. С. М., И. К. М., К. И. З., Д. И. П., М. В. Л., П. В. А., И. К. Т., П. К. П., З. Н. М., Д. Н. М., С. Н. М., З. К. М., Н. К. М., Н. З. М., Ж. З. Р. СД „Зоната-Начкови и сие“, „Преспа Консулт“ ЕООД, Елина Колева като ЕТ „Лиман 8 – Елина Колева“, „Агросилоз“ ЕООД, за допускане на съдебна делба на три земеделски имота: а/. нива с площ от 29,997 дка, възстановена с решение № 6650/7. 04. 2014 г. на ОСЗ-Каварна, с идентификатор ... по проект за изменение на кадастралната карта, включваща нива от 2,132 дка с идентификатор ..., нива от 18, 454 дка с идентификатор ... и нива с площ от 9, 412 дка с идентификатор ... по действащата кадастрална карта; б/. част с площ от 62, 899 дка от нива цялата от 83,666 дка, възстановена с решение № 6650/7. 04. 2014 г. на ОСЗ-Каварна, нанесена като имот с идентификатор ... по действащата кадастрална карта, която част с площ от 62, 899 дка включва: част с площ от 27,899 дка от имот № ... по плана за земеразделяне (целият от 35 дка) и имот № ... по плана за земеразделяне с площ от 35 дка; в/. нива с площ от 83, 167 дка с идентификатор ... по действащата кадастрална карта на [населено място], [община], възстановена с решение № 6650/7. 04. 2014 г. на ОСЗ-Каварна. Твърди се, че в обжалваните части въззивното решение е неправилно, тъй като е постановено в нарушение на материалния закон, при съществено нарушение на процесуалните правила и е необосновано. Сочат се основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК за допускане до касационно обжалване на решението в атакуваните части във връзка с поставени материалноправни и процесуалноправни въпроси. Жалбата съдържа позоваване и на чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК.

  Писмени отговори на касационната жалба са подадени от „Агросилоз“ ЕООД, чрез адв. К. О., от СД „Зоната-Нацкови и сие“ и „Преспа консулт“ ЕООД, чрез адв. К. О., както и от съделителите

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари