Решение №60266/23.12.2021 по дело №1136/2021

Спорът е допуснат до касация с Определение №60458/07.06.2021 по дело №1136/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Следва ли въззивният съд да обсъди всички доводи на страните и всички доказателства по делото и да постанови решение след тяхната съвкупна преценка?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД,Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и четвърти ноември през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА, ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

при участието на секретаря Росица Иванова и прокурора, като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева гражданско дело № 1136 по описа на Върховния касационен съд за 2021 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба с вх. № 261348/12.02.2021 г. на Б. И. М., чрез адв. З. Й., против въззивно решение № 260002/05.01.2021 г., постановено по възз. гр. д. № 421/2020 г. на Окръжен съд – Враца, с което като е потвърдено решение № 49/20.07.2020 г. по гр.д. № 422/2019 г. на Районен съд – Оряхово, касаторът е осъден на основание чл. 127, ал. 2 ЗЗД, вр. с чл. 32, ал.2 СК да заплати на И. А. М. сумата 10 809.17 лв. (след прието намаление на претенцията), представляваща превишението в припадащата се част (1/2 ч.) от погасено от ищцата солидарно задължение в общ размер на 21 618.34 лв. по сключени по време на брака на страните договори за банкови кредити с „ОББ“ АД и „ЮРОБАНК и Еф Джи България“ АД.

Касаторът е изложил доводи за неправилност на въззивното решение поради нарушение на материалния закон и допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила – основания за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК.

Ответната страна по жалбата – И. А. М., представлявана от адв. А. К., поддържа становище за неоснователност на касационната жалба. Претендира разноски.

Касационен въпрос

С определение № 60458/07.06.2021 г. касационното обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по въпроса за задължението на въззивния съд да обсъди всички доводи на страните и всички събрани по делото доказателства, като постанови решението си след съвкупната им преценка.

Мотиви

По поставения въпрос в практиката на ВКС (вж. - решение № 113/28.02.2011 г. по гр. д. № 1062/2010 г., IV г. о., решение № 108/16.05.2011 г. по гр. д. № 1814/2009 г., IV г. о., решение № 142/20.06.2017 г. по гр. дело № 3673/2016 г., IV г. о., решение № 12/25.02.2019 г. по гр. д. № 1456/2018 г., III г. о., решение № 130/13.11.2018 ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №60458/07.06.2021 по дело №1136/2021 3
  Определение №60458/07.06.2021 по дело №1136/2021
  Следва ли въззивният съд да обсъди всички доводи на страните и всички доказателства по делото и да постанови решение след тяхната съвкупна преценка?
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение № 113/28.02.2011 г. по гр.д. № 1062/2010 г.
  Следва ли въззивният съд да събира доказателства, за които е имало обективни пречки за събирането им в първоинстанционното производство и следва ли съдът да възприеме изцяло приетото по делото заключение, без да направи съвкупна преценка с останалите доказателства, които имат значение за точното прилагане на закона и за развитие на…
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение № 108/16.05.2011 г. по гр. д. № 1814/2009
  Следва ли съдът да допусне изслушване на експертиза, когато за изясняване на възникнали по делото въпроси са необходими специални знания? Да обсъди експертизата наред с всички доказателства по делото и да изложи мотиви защо възприема експертното заключение?
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение № 142/20.06.2017 г. по гр. д. № 3673/2016 г.
  Относно задължението на въззивния съд да направи оценка на заключението на вещото лице и да го обсъди заедно с другите доказателства по делото.
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1 от 09.12.2013 г. по тълк. д. № 1/2013 г.
  Относно въззивното производство и правомощията на въззивния съд.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари