Определение №60266/13.07.2021 по дело №1028/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Върховен касационен съд, I т. о., определение по ч. т. д. № 1028/2021 г., стр. 2/2

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60266

  София,13.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:

  Председател: Елеонора Чаначева

  Членове: Росица Божилова

  Васил Христакиев

  разгледа в закрито заседание докладваното от съдията Христакиев ч. т. д. № 1028 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК, образувано по частна жалба на адв. Т. Ц., особен представител на ответника М. М., срещу определение на Софийски апелативен съд.

  В образуваното по подадена от особения представител въззивна жалба производство въззивният съд с определение от 07.12.2020 г. е приел, че не са били налице предпоставките по чл. 47, ал. 6 ГПК за назначаване на жалбоподателката за особен представител на ответника, поради което е постановил освобождаването ѝ.

  С молба от 04.02.2021 г. жалбоподателката е поискала да ѝ бъде определено и заплатено възнаграждение за въззивното производство.

  Молбата съдът е отавил без уважение, като е приел, че предвид неправилното назначаване в първоинстанционното производство не е валидно възникнало правоотношение на процесуално представителство със страната по делото.

  Независимо от това е приел, че дори и такова да е възникнало, същото е било прекратено с оглед настъпилата в хода още на първоинстанционното производство, но констатирана едва от въззивния съд с оглед данните, постъпили в рамките на провежданата процедура по чл. 262 ГПК, смърт на ответника. Приел е, че от този момент, и съответно към следващия момент на подаване на въззивната жалба, функциите на особения представител са били прекратени, без значение, че фактът на смъртта е бил неизвестен, поради което за въззивното производство на жалбоподателката възнаграждение не се следва.

  Определението е правилно.

  Принципно основателни са аргументите, че за правоспособността на страните като абсолютна процесуална предпоставка съдът следи служебно и е оправомощен да констатира факта на настъпилата смърт на страната, с каквито възможности особеният представител не разполага.

  От това обаче не следва, че на назначения особен представител на починалата страна възнаграждение се дължи и за действията, извършени след настъпване на смъртта. С прекратяване на правоспособността на страната се погасяват и свързаните с процесуалното й представителство правоотношения, т. е. особеният представител изгубва това качество. В резултат действията след този момент се явяват извършени от лице без представителна власт и от името на неправоспособна страна, а предвид особената хипотеза на назначаване на представителя – същите не могат и да бъдат потвърдени от впоследствие конституираните наследници. Поради това тези действия остават без каквото и да било правно значение за процеса, съответно не е налице основната предпоставка за заплащане на възнаграждение, а именно да е осъществена процесуална защита. Следва да се отбележи, че аналогично е положението и в хипотезата на процесуално представителство по пълномощие, когато след прекратяването на договора за правна помощ поради смъртта на доверителя (чл. 287 ЗЗД) наследниците откажат да възложат защитата си на същия адвокат и не потвърдят ненадлежно извършените след смъртта на доверителя процесуални действия.

  По изложените съображения частната жалба е неоснователна, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

  С тези мотиви съдът

  ОПРЕДЕЛИ:

  Потвърждава определение № 78/15.02.2021 г. по т. д. № 2579/2020 г. по описа на Софийски апелативен съд.

  Определението не подлежи на обжалване.

  Председател:

  Членове:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари