Определение №60265/09.06.2021 по дело №1953/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №60265

  София, 09.06.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, второ търговско отделение, в закрито заседание на осми юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Камелия Ефремова

  Членове: Бонка Йонкова

  Евгений Стайков

  като изслуша докладваното от съдията Е.Стайков ч.т.д. №1953/2020г. по описа на ВКС, ТК, взе предвид следното:

  Производството е по чл.274, ал.2, вр. ал.1 ГПК.

  Образувано е по частна жалба на ЗД „Бул Инс“ АД срещу определение №11800/05.08.2020г., постановено по в.гр.д.№21/2021г. на Софийски апелативен съд, ГО, 7 състав, с което е оставена без уважение молбата на ЗД „Бул Инс“ АД от 24.06.2020г. за изменение на решение №1152/09.06.2020г., постановеното по същото дело, в частта му за разноските.

  В частната жалба се поддържа, че атакуваното определение е неправилно. Оспорва се решаващия извод на съда, че ответникът по въззивната жалба няма право да претендира направените от него разноски за адвокатско възнаграждение, тъй като адвокатът „не е извършил никакви процесуални действия“. Сочи се, че този извод е в противоречие с процесуалния закон и с практиката на ВКС. Претендира се отмяна на обжалваното определение и осъждането на въззивника А. И. да заплати на дружеството направените от него разноски за процесуална защита пред въззивната инстанция.

  В срока по чл.287, ал.1 ГПК е депозиран писмен отговор на частната жалба от А. М. И., в който се сочи, че обжалваното определение е правилно и следва да бъде потвърдено, тъй като не се дължат разноски на ответното дружество при липсата на извършени процесуални действия от страна на процесуалния му представител.

  Върховен касационен съд, ТК, състав на второ отделение, намира, че частната жалба е процесуално допустима - подадена е в преклузивния срок по чл.275, ал.1 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

  С решение №1152/09.06.2020г., постановено по в.гр.д.№21/2020г. на САС е потвърдено решение №4846/01.07.2019г. по гр.д.№9827/2016г. на СГС в обжалваната му от ищцата част, с която е отхвърлен иска на А. М. И. по чл.226, ал.1 КЗ (отм) против ЗД „Бул Инс“ АД за обезщетение за неимуществени вреди за разликата от присъденото обезщетение от 40 000лв. до претендирания размер от 95 000лв. С решението въззивният съд не е присъдил претендираните от ЗД „Бул Инс“ АД разноски за процесуална защита пред въззивната инстанция в размер на 3 000лв., посочвайки, че същите не се дължат поради липсата на извършена работа пред въззивната инстанция. С обжалваното определение №11800/05.08.2020г, постановено същото дело, съставът на САС е оставил без уважение молбата на ЗД „Бул Инс“ АД по чл.248, ал.1 ГПК с вх.№9156/24.06.2020г. за изменение на въззивното решение от 09.06.2020г. в частта му за разноските, потвърждавайки съображенията в мотивите на решението, а именно че – „направеното от въззивницата възражение за прекомерност на заплатеното възнаграждение е основателно, тъй като ответникът не е извършил никакви процесуални действия в производството пред въззивната инстанция, които да оправдаят заплащане на адвокатско възнаграждение дори в минимален размер“.

  Обжалваното определение е неправилно и следва да бъде отменено. На 27.02.2020г. пълномощникът на ЗД „Бул Инс“ АД е представил списък за разноски за сумата 3 000лв. без ДДС с искане за тяхното присъждане въз основа на приложен договор за правна защита с дата 25.02.2020г. С молба от 28.05.20202г. пълномощникът на ЗД „Бул Инс“ АД е оспорил въззивната жалба на А. И.. В отрито заседание на 01.06.2020г. пълномощникът на въззивницата А. И. е направил възражение за прекомерност на заплатеното от ответника адвокатско възнаграждение.

  С оглед отхвърляне изцяло на въззивната жалба на ищцата, на основание чл.78, ал.3 ГПК ответното дружество има право на заплатените от него разноски за въззивната инстанция. Изпълнени са изискванията на т.1 и т.2 от Тълк.решение №6/06.11.2013г. по тълк.д.№6/2012г. на ОСГТК на ВКС за присъждане на съдебни разноски за адвокатско възнаграждение пред въззивната инстанция – страната е представила доказателство за заплатено възнаграждение и списък на разноските. Обстоятелството, че процесуалният представил на дружеството не е извършил никакви процесуални действия по делото (респ., че извършените действия са формални, състоящи се единствено в оспорване на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари