Решение №60265/14.12.2021 по дело №1304/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60265

  Гр.София, 14.12.2021г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и трети ноември през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марио Първанов

  ЧЛЕНОВЕ: Илияна Папазова

  Майя Русева

  при участието на секретаря Валентина Илиева, като разгледа докладваното от съдията Русева г.д.N.1304 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.290 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на В. А. В. срещу решение №.260983/4.11.20 по г.д.№.16758/19 на СГС, ІІ Е състав, в частта, с която решение №.99455/22.04.19 по г.д.№.10745/16 на СРС, ІІ ГО, 75с., е обезсилено в частта за отхвърляне на предявен от касаторката иск с правно основание чл.124 КТ за признаване за установено, че е полагала труд при ответното дружество за периода м.07.15-м.12.15. Излагат се оплаквания за незаконосъобразност и се моли за неговата отмяна.

  Ответната страна „Би шеърд“ООД оспорва жалбата.

  С определение №.60479/10.06.21 е допуснато касационно обжалване във връзка с въпрос относно допустимостта на установяване на трудов стаж, респективно на съществуване на трудово правоотношение.

  С обжалваното решение е прието, че първоинстанционното решение е недопустимо в частта, с която е налице произнасяне по иск с правно основание чл.124 ал.1 ГПК за признаване за установено, че ищцата е полагала труд за периода 8.05.-29.12.15г. Изложени са мотиви, че законодателят допуска установяване на факти с правно значение само по изключение – в изрично предвидените случаи, като сочи фактите, които могат да се установят посредством предявяване на установителен иск – и в разглежданата хипотеза се касае за иск за установяване на факт, който не попада сред изрично посочените /фактът на полагане на труд подлежи на преценка при предявен иск по чл.128 КТ/. При тези обстоятелства е формиран извод, че първоинстанционният съд се е произнесъл по недопустима искова молба, постановеното решение е недопустимо и следва да бъде обезсилено, а производството – прекратено.

  В отговор на въпроса, по който е допуснато касационно обжалване на въззивното решение, ВКС намира следното:

  Съгласно задължителната практика на ВКС, в това число цитираната, действащата позитивно-правна уредба на установяването на трудов и/или осигурителен стаж по съдебен ред се съдържа в Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред /ЗУТОССР/, обн.ДВ бр.26/29.3.11. Касае се за процесуален закон, който урежда съдебно производство по установяване на юридически факти, свързани с възникване, изменение или прекратяване на материални трудови и осигурителни правоотношения. Под "установяване на трудов и/или осигурителен стаж" се разбира определяне на неговото наличие и продължителност в правната действителност по правилата за изчисляване и удостоверяване на това обстоятелство по надлежен ред. Когато определен правен ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари