Определение №60265/13.07.2021 по дело №1195/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Върховен касационен съд, I т. о., определение по ч. т. д. № 1195/2021 г., стр. 2/2

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60265

  София, 13.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:

  Председател: Елеонора Чаначева

  Членове: Росица Божилова

  Васил Христакиев

  разгледа в закрито заседание докладваното от съдията Христакиев ч. т. д. № 1195 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК, образувано по частна жалба на ищеца – синдика на „Голф клуб Ибър“ АД срещу определение на Софийски апелативен съд за спиране на производството.

  Ответниците „Голф клуб Ибър“ АД и „Яйкъна Ре“ АД оспорват жалбата.

  Исковото производство е образувано по предявени от частния жалбоподател в качеството на синдик на първия ответник искове по чл. 647, ал. 1, т. 6 ТЗ и чл. 55, ал. 1 ЗЗД за обявяване за недействителни на извършени от първия ответник непарични вноски в капитала на втория ответник и за връщане на дадените имоти.

  След уважаване на исковете с първоинстанционното решение въззивно производство е образувано по жалба на ответника „Яйкъна Ре“ АД.

  За да спре производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, въззивният съд е приел, че правилното му решаване зависи от изхода на висящото производство по обжалване на утвърдения от съда по несъстоятелността оздравителен план на първия ответник.

  Значение за правилното решаване на спора по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК е налице, когато предмет на висящото друго дело са правоотношения (или факти с правно значение в предвидените от закона случаи), които по силата на съответна разпоредба имат правен ефект върху правоотношението, предмет на евентуално обусловеното дело. Спирането в тези случаи има за цел да гарантира зачитането съгласно чл. 297 ГПК на установителното действие на силата на пресъдено нещо на обуславящото решение по отношение на правоотношенията (фактите), които иначе, при липсата на предявен относно тях иск, биха били включени в обхвата на преценката на съда по евентуално обусловения иск относно неговата допустимост и основателност.

  В разглеждания случай такава зависимост не е налице. Производството по утвърждаване на оздравителен план няма за предмет правоотношение, което да е обуславящо съществуването или несъществуването на спорното право, предмет на предявените искове, нито тяхната допустимост, която зависи от откриването на производството по несъстоятелност и неговата висящност (обстоятелства, които в случая са налице), но не и от потенциалното му – за разлика от действително настъпило - прекратяване с утвърждаване на оздравителен план. Не е налице основание за спиране на производството по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, поради което обжалваното определение следва да бъде отменено, като делото се върне на въззивния съд за продължаване на производството.

  С тези мотиви съдът

  ОПРЕДЕЛИ:

  Отменя определение от 16.04.2021 г. за спиране на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК на производството по т. д. № 78/2021 г. по описа на Софийски апелативен съд, и връща делото за продължаване на производството.

  Определението не подлежи на обжалване.

  Председател:

  Членове:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари