Определение №60264/09.06.2021 по дело №935/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60264

  гр. София, 09.06.2021год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на осми юни през две хиляди и двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като изслуша докладваното Костадинка Недкова ч. т. д. N 935 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.274, ал.2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба на „Лено“ АД срещу определение № 260128 от 19.03.2021г. по ч.т.д. № 185/2010г. на Апелативен съд – Пловдив, с което е оставена без разглеждане като недопустима частната му жалба срещу определение № 260237/23.02.2021г. по т.д. № 1338/2020г. на ОС - Стара Загора, в частта, в която е оставено без уважение искането на жалбоподателя за допускане на обезпечение на предявените от него по посоченото дело искове чрез налагане на обезпечителна мярка спиране на изп. дело № 71/2021г. по описа на ЧСИ М. Д., рег. № 865 от РКЧСИ, с район на действие ОС-Стара Загора до размера на исковата претенция от 31 342,36 евро, равняващи се на 61300,31 лева, като частното въззивно производство по жалбата е прекратено.

  Частният жалбоподател твърди, че обжалваното определение е неправилно и иска отмяната му. Излага съображения, че първата молба за допускане на обезпечението е с правно основание чл. 391, ал.1, т.1 ГПК, като по втората молба за обезпечение то е допуснато срещу определена парична гаранция на основание чл.391, ал.1, т.2 ГПК. С оглед на това се поддържа, че същият има правен интерес от уважаване на искането му по чл. 391, ал.1, т.1 ГПК - допускане на обезпечение без предоставяне на гаранция. Касаело се до различни производства с различни основания.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, като взе предвид данните по делото и доводите на страните, приема следното:

  Частната жалба, с оглед изискванията за редовност, е процесуално допустима – подадена от надлежна страна в преклузивния срок по чл.275, ал.1 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

  За да остави без разглеждане частната жалба, въззивният съд е приел, че липсва правен интерес от обжалване на определението за недопускане на обезпечението на предявените искове чрез спиране на изпълнителното дело, тъй като след постановяване му ищецът е подал нова молба за допускане на същата обезпечителна мярка /спиране на конкретното изпълнително дело/, която е била уважена. Изложени са съображения, че доколкото посочената от молителя-ищец обезпечителна мярка е наложена с последващо определение, за което няма данни да е отменено, това го лишава от правен интерес по частната жалба и същата е безпредметна.

  Определението е правилно.

  С две последователни молби за обезпечение с един и същ предмет ищецът иска допускане на една и съща обезпечителна мярка по отношение на предявените от него искове, като доколкото по втората молба исканото обезпечение е допуснато, правилно апелативният съд е преценил, че за ищеца липсва правен интерес от обжалване на постановения по първата молба отказ за допускане на обезпечителната мярка. Фактът, че обезпечението по втората молба е допуснато срещу представяне на гаранция, не обуславя друг извод, тъй като е недопустимо повторно допускане на същата обезпечителна мярка, като защитата на ищеца-молител е чрез обжалване на определението за допускане на обезпечението в частта за гаранцията.

  С оглед изложеното, определението на апелативния съд като правилно, следва да бъде потвърдено.

  Водим от горното, Върховният касационен съд

  О П Р Е Д Е Л И

  ПОТВЪРЖДАВА определение № 260128 от 19.03.2021г. по ч.т.д. № 185/2010г. на Апелативен съд – Пловдив.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ: 1.

  2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари