Определение №60264/10.06.2021 по дело №1553/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60264

  София, 10.06.2021 год.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети май през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕСЕЛКА МАРЕВА ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

  като разгледа докладваното от съдия Камелия Маринова гр.д. № 1553 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на М. К. Н., Н. К. Н. и В. Й. К., чрез пълномощника им адвокат М. Ж., против решение № 1687 от 9.12.2020 г., постановено по гр.д. № 2838 по описа за 2020 г. на Окръжен съд-Варна, с което е потвърдено решение № 3689 от 4.08.2020 г. по гр.д.№ 480/2020 г. на Районен съд-Варна в атакуваната му част за обявяване за действителен прикрития като договор за замяна от 18.11.2019 г., обективиран в нотариален акт № 124, том II, рег.№ 6853 дело № 297/2019 г. на нотариус рег. № * на НК договор за покупко-продажба между Потребителска кооперация „Възраждане“ и „Орион Инвестмънт“ ООД на 1/6 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор ***, находящ се в [населено място], [улица] с площ от 225 кв.м. при продажна цена от 6300 лв., на основание чл.26, ал.2, предл.5 вр. чл.17, ал.1 ЗЗД и за отхвърляне на иска с правно основание чл.33, ал.2 ЗС за допускане изкупуване от ищците на тази идеална част.

  Потребителска кооперация „Възраждане“, чрез пълномощника си адвокат К. К. и „Орион Инвестмънт“ ООД, чрез пълномощника си адвокат П. М., са подали писмен отговор по реда и в срока по чл.287, ал.1 ГПК, с който оспорват наличието на основания за допускане на касационно обжалване и претендират възстановяване на направените разноски.

  За да се произнесе по наличието на основание за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, касационният съд съобрази следното:

  Въззивният съд е приел за установено, че ищците М. К. Н., Н. К. Н. и В. Й. К. притежават 5/6 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор ***, Потребителска кооперация „Възраждане“ е била съсобственик с права от 1/6 ид.ч. На 10.10.2019 г. Общото събрание на кооперацията е дало съгласие да се продаде или замени идеалната част от имота, като приобретателят поеме и задължението да плати на кооперацията за уравнение на дяловете и разходите по защита по евентуално съдебно дело и присъденото обезщетение за пропуснати ползи за доходите от наеми за последните пет години. На 31.10.2019 г. кооперацията е уведомила двама от съкооператорите, изявили желание да придобият правата от 1/6 ид.ч, че в срок до 5.11.2019 г. следва да внесат по нейна сметка 30 000 лв., временен гаранционен депозит в доказателство, че са платежоспособни и имат готовност да поемат риска. На 5.11.2019 г. Г. П., управител на „Орион Инвестмънт“ ООД е превел по сметка на кооперацията сумата от 30000 лв., депозит за участие в търг. По повод искане на ищците да прекратят съсобствеността, като изкупят дела на кооперацията по данъчна оценка, като при непостигане на съгласие ще заведат дело за пропуснати ползи за 5/6 от получаваните доходи за имота през последните пет години, ПК „Възраждане“ на 23.10.2019 г. им е отправил контрапредложение да изкупят дела й при цена от 140 лв. на кв.м. или 6300 лв. с ДДС, както и да подпишат декларация, че няма да водят дела за пропуснати ползи за минало време. В отговор ищците са изпратили писмо, получено от кооперацията на 5.11.2019 г., че биха приели сделката да бъде сключена при продажна цена от 6300 лв., ако кооперацията признае, че дължи сума в същия размер за припадащата им се част от събраните граждански плодове от вещта за последните 5 години, което би довело до прихващане на двете вземания и с което ищците не биха имали повече бъдещи претенции.

  На 7.11.2019 г. УС на кооперацията е взел решение идеалната част

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари