Определение №60263/10.06.2021 по дело №1512/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60263

  София, 10.06.2021 год.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети май през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕСЕЛКА МАРЕВА ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

  като разгледа докладваното от съдия Камелия Маринова гр.д. № 1512 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Д. В. Д., чрез пълномощника му адвокат А. А., против решение № 1665 от 8.12.2020 г., постановено по гр.д. № 2521 по описа за 2020 г. на Окръжен съд-Варна, с което е потвърдено решение № 128 от 10.06.2020 г. по гр.д.№ 770/2019 г. на Районен съд-Провадия за извършване на съдебна делба по реда на чл.349, ал.2 ГПК, като делбеният поземлен имот в [населено място], [община] с площ от 1710 кв.м., представляващ УПИ ** в кв.3 по плана на селото, частично идентичен с парцел ** в кв.2 по стария план на селото, ведно с построените в него къща, лятна кухня и навес са възложени на Р. В. Д. при условие, че заплати на Д. В. Д. и Д. В. Д. по 2813 лв. за уравнение на дела им и е определена дължимата от всеки от съделителите държавна такса.

  Р. В. Д. е подала чрез пълномощника си адвокат Д. П. писмен отговор по реда и в срока по чл.287, ал.1 ГПК, с който оспорва наличието на основания за допускане на касационно обжалване и претендира възстановяване на направените разноски.

  Д. В. Д. не е подал отговор на касационната жалба.

  За да се произнесе по наличието на основание за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, касационният съд съобрази следното:

  Въззивният съд е приел за установено, че Р. Д. е придобила 1/8 ид.ч. от делбения имот по наследство от майка си И. М., а впоследствие 5/8 ид.ч. са й прехвърлени от баща й, а останалите съделители са придобили правата си по наследство от И. М.. Регистрираните постоянен и настоящ адрес на Р. Д. са в [населено място], същата не притежава друго жилище /с изключение на идеалните части от процесния имот/ и делбеният имот е неподеляем. Въз основа показанията на свидетеля В. В., който живее в [населено място], през две къщи от делбения имот и който твърди, че Р. е живяла в имота към момента на смъртта на майка си, като свидетелят често я е виждал в имота; родителите й били болни и за тях се грижила само Р.; свидетелят често виждал колата й, паркирана пред или вътре в имота, виждал е и внучето й, което й гостувало, съдът е приел, че е налице и изискването на чл.349, ал.2 ГПК Р. Д. да е живяла в наследствения имот към момента на смъртта на наследодателката. Посочил е, че не кредитира показанията на свидетеля Д., тъй като от една страна, като зет на Д. Д., е предубеден от изхода на спора, а от друга страна – преките впечатления на свидетеля са инцидентни /свързани с негови гостувания по празници в [населено място] и 1-2 пъти в апартамента в [населено място], в който твърди, че живее Р. Д. и твърденията му се основават най-вече на казаното от съпругата му, която е дъщеря на ищеца Д. Д.. Изложил е съображения, че адресната регистрация на Д. в [населено място], не променя установения по делото факт, че същата е живяла в [населено място], а неизпълнението на административното задължение да се регистрира адресно там, е неотносимо по делото. За неоснователен е счетен и довода, че в случая е налице смесена съсобственост, тъй като част от правата си Р. Д. е придобила по сделка, тъй като прехвърлителна сделка между наследниците не променя еднородността на възникване на съсобствеността, а именно по наследяване.

  В изложение по чл.284, ал.3, т.1 ГПК Д.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари