Определение №60262/08.07.2021 по дело №285/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60262

  София, 08.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:

  Председател: Елеонора Чаначева

  Членове: Росица Божилова

  Васил Христакиев

  разгледа в закрито заседание докладваното от съдията Христакиев ч. т. д. № 285 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК, образувано по частна жалба на ищеца С. П. срещу разпореждане на Великотърновски апелативен съд.

  Ответникът ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД оспорва жалбата.

  С решението си въззивният съд, по жалба на ищеца, е потвърдил първоинстанционното решение относно отхвърлената част от предявения главен иск по чл. 432, ал. 1 КЗ за заплащане на застрахователно обезщетение за имуществени вреди, като го е изменил в частта относно претендираната законна лихва.

  По искане на пълномощника на ищеца с разпореждане от 02.12.2020 г. съдът е постановил да се издаде на ищеца изпълнителен лист за присъденото с невлязлото в сила въззивно решение главница в размер от 9 758,27 лв., заедно със съответната законна лихва.

  На 04.12.2020 г. съдът служебно е постановил обжалваното в настоящото производство разпореждане, с което е изменил разпореждането от 02.12.2020 г., като е оставил без уважение молбата за издаване на изпълнителен лист. Изложил е съображения, че изпълнителен лист е бил издаден от първоинстанционния съд съгласно влязлата в сила като необжалвана част на първоинстанционното решение относно уважената част от иска.

  В частната жалба са изложени твърденията, че действително изпълнителен лист за главницата е бил издаден от първоинстанционния съд по влязлата в сила част от решението, но с въззивното решение първоинстанционното е отменено в частта относно законната лихва, като е присъдена такава с други падежи.

  С оглед така направените от жалбоподателя твърдения и доводи, според които не се оспорва отказът да се издаде изпълнителен лист относно главницата, и независимо от некоректно формулирания петитум за отмяна на обжалваното разпореждане, т. е. в цялост, следва да се приеме, че предмет на частната жалба е разпореждането единствено в частта му относно законната лихва.

  Частната жалба е основателна. По отношение на претенцията за законна лихва първоинстанционното решение е отменено, при което въззивният съд е осъдил ответника да заплати законна лихва от определения падеж на всяка от отделните вноски, формиращи общия размер на присъдената главница. Видно от извършеното върху първоинстанционното решение отбелязване по чл. 406, ал. 2 ГПК, изпълнителен лист относно лихвите от първоинстанционния съд изобщо не е издаван. Следователно в частта за присъдената законна лихва въззивното решение (невлязло в сила към момента на подаване на молбата за издаване на изпълнителен лист) подлежи на изпълнение съгласно чл. 404, т. 1 ГПК и не е налице пречка за издаването на изпълнителен лист. Поради това в обжалваната част разпореждането следва да бъде отменено, като се уважи подадената молба.

  С тези мотиви съдът

  ОПРЕДЕЛИ:

  Отменя разпореждане от 04.12.2020 г. по т. д. № 5/2020 г. по описа на Великотърновски апелативен съд, в обжалваната част, с която е оставена без уважение подадената от С. С. П. молба за издаване на изпълнителен лист относно присъдената с въззивното решение законна лихва, вместо което постановява:

  Допуска на основание чл. 404, т. 1 ГПК да се издаде в полза на ищеца С. С. П. изпълнителен лист за присъдената с решение № 100278/26.11.2020 г. законна лихва.

  Връща делото на ВТАС за издаване на изпълнителния лист.

  Определението не подлежи на обжалване.

  Председател:

  Членове:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари