Определение №60261/09.06.2021 по дело №1388/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  O П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60261

  София, 09.06.2021 година

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в закрито съдебно заседание на тридесет и първи май две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  при участието на секретар

  изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА

  гр.дело № 1388 /2021 година и за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано по касационната жалба вх. № 261189/29.01.2021 год. на М. Н. Т. от [населено място] , заявена чрез процесуалния представител адв. Т. З. АК П. срещу въззивно Решение № 260135 от 18.12.2020 година, постановено по В. гр.д. № 644/ 2020 год. на ОС-Пазарджик в производство по чл. 54, ал.2 ЗКИР.

  С касационната жалба се поддържа довод за недопустимост, неправилност поради нарушение на материалния закон, на съдопроизводствените правила и необоснованост, основания за отмяна по чл. 281 т.2 и т.3 ГПК. Конкретните доводи са в насока несъобразяване на правните изводи с фактите по делото- а именно , че границите на имота в кадастралните планове от 1980 година и 1992 година не са променяни, не е имало нови регулационни правоотношения в резултат на отчуждаване , поради което нанесените в КК и КР са погрешно отразени, така както е посочено по отношение на всяка една от страните- ответници по спора.

  Искането да се допусне касационното обжалване се поддържа на основание чл.281 ГПК, без да има формулиран нито един правен въпроси по см. на чл. 280, ал.1 ГПК.

  С писмения отговор на ответника по касация Г. Г. се оспорва искането за допускане на касационното обжалване с довод, че не са налице предпоставките на закона поради липсата на конкретно формулиран правен въпрос, произнесен от въззивния съд в рамките на предмета на спора и обусловил изхода на спора. Излагат се доводи относно твърденията за незаконосъобразност на въззивното решение , като се поддържа, че по отношение на ответника Г. решението е правилно и законосъобразно. Претендират се разноски в размер на 700 лв.

  С писмен отговор от ответника по касация – Община Пазарджик се оспорва искането за допускане на касационното обжалване , по съображения, че с изложението на касатора липсва конкретно формулиран правен въпрос , произнесен от въззивния съд в рамките на предмета на спора и обусловил изхода на спора, изложените твърдения за неправилност на съдебното решение не съставляват основания за допускане на обжалването по см. на чл. 280, ал.1 т.1-3 ГПК. Претендират се разноски за сумата 700 лв.

  С писмен отговор ответникът по касация К. Н. К. ( като наследник на Н. К. ) оспорва изложените съображения в касационната жалба на касатора М. Н. Т., доколкото с изложените доводи по основателността на касационната жалба счита , че обжалваното решение е правилно и законосъобразно.

  Върховният касационен съд, като състав на второ отделение на гражданската колегия като прецени наведените от страните доводи и възражения в рамките на правомощията по чл. 288 ГПК във вр. с основанията на чл. 280, ал.1 ГПК, намира :

  Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК , насочена срещу обжалваем съдебен акт- решение на въззивен съд , постановено в производство по чл. 54, ал.2 ЗКИР и се явява процесуално допустима.

  Настоящият състав, след преценка на релевираните основания за допускане на касационното обжалване, намира, че не са налице основания за допускане на касационното обжалване.

  Със задължителни разяснения с ТР № 1/2009 год. на ОСГТК на ВКС са дадени задължителни разяснения по приложение на чл. 280, ал.1, т.1-3 ГПК в смисъл, че произнесеният по въззивния съд материално правен или процесуален въпрос , от значение и обусловил изхода на спора следва да е конкретен, да е част от предмета на спора , индивидуализиран чрез основанието и петитума на иска , както и да е обусловил правната воля на съда, обективирана в решението му.

  В настоящия случай

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари