Определение №60260/06.07.2021 по дело №159/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60260

  София, 06.07.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:

  Председател: Елеонора Чаначева

  Членове: Росица Божилова

  Васил Христакиев

  разгледа в закрито заседание докладваното от съдията Христакиев ч. т. д. № 159 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба на ответника ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД срещу определение на Софийски апелативен съд, с което е оставено без уважение искането му по чл. 248 ГПК за изменение в частта за разноските на постановеното въззивно решение.

  Ищцата Д. В. не изразява становище.

  Въззивното производство е било образувано по жалби и на двете страни – от ищцата по отношение на отхвърлената за разликата над 105 000 лв. до 150 000 лв. част от предявения иск по чл. 432, ал. 1 КЗ, а от ответника – по отношение на уважената в размер на 105 000 лв. част от иска.

  С постановяването на въззивното решение като краен резултат искът е уважен до размер на 75 000 лв. и отхвърлен до пълния предявен размер от 150 000 лв.

  За да отхвърли молбата на ответника за изменение на решението в частта относно присъденото на упълномощения от ищеца адвокат възнаграждение по чл. 38, ал. 2 ЗА, въззивният съд е приел, че същото следва да се определи в размера по чл. 7, ал. 2, т. 4 НМРАВ на база уважената част от иска, а не в размера по чл. 7, ал. 2, т. 5 НМРАВ на база общия размер на иска с намаляването му съответно на уважената част от иска съгласно чл. 78, ал. 1 ГПК.

  Частната жалба е основателна. Налице е последователна практика на ВКС (изразена по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК по ч. гр. д. № 84/2019 г. на IV г. о., споделена впоследствие от други състави на ВКС, напр. по ч. т. д. № 138/2019 г. на I т. о., ч. т. д. № 2761/2019 г. на II т. о.), съгласно която в случаите по чл. 38, ал. 2 ЗА при частично уважен иск възнаграждението се определя въз основа на цената на предявения иск по реда на НМРАВ, като така изчисленото минимално възнаграждение се редуцира съразмерно на уважената (респ. отхвърлената, съобразно процесуалното качество на представляваната страна) част от иска.

  Обжалваното определение, с което е прието, че в същите хипотези правилата по чл. 78 ГПК не намират приложение, противоречи на така установената практика. Възнаграждението по чл. 38, ал. 2 ЗА следва да бъде определено на база общата цена на иска, предмет на разглеждане пред първата инстанция, респ. във въззивното производство, съгласно чл. 7, ал. 2, т. 5 НМРАВ при съобразяване на уважената част от иска съгласно чл. 78, ал. 1 ГПК, а именно в размер на по 2265 лв. за всяка от двете инстанции. Поради това определението следва да бъде отменено, като молбата по чл. 248 ГПК бъде уважена като основателна.

  С тези мотиви съдът

  ОПРЕДЕЛИ:

  Отменя определение № 11872/28.08.2020 г. по гр. д. № 3968/2019 г. по описа на Софийски апелативен съд, вместо което постановява:

  Изменя на основание чл. 248, ал. 1 ГПК решение № 1165/10.06.2020 г. по гр. д. № 3968/2019 г. в частта за разноските, като намалява присъденото в полза на адв. К. Л. адвокатско възнаграждение по чл. 38, ал. 2 ЗА общо за първоинстанционното и въззивното производство от от 5260 лв. на 4530 лв.

  Определението не подлежи на обжалване.

  Председател:

  Членове:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари