Определение №60260/09.06.2021 по дело №1248/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60260

  гр. София, 09.06.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на дванадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр.д. № 1248/2021г. и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на П. С. Н. срещу въззивно решение № 260572 от 15.10.2020г., постановено по в.гр.д. № 9609/2018г. на Софийския градски съд, с оплаквания за неправилност поради нарушение на материалния закон и допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила - касационни основания по чл.281, т.3 ГПК.

  С обжалваното решение въззивният съд е потвърдил решение № ІІІ-86-254 от 14.11.2014г. по гр.д.№ 12576/2013г. на Софийския районен съд, с което са отхвърлени като неоснователни предявените от П. С. Н. против В. Т. А. искове с правна квалификация чл.23, ал.1 СК и чл.21, ал.4 СК за установяване трансформация на лично имущество и липса на съвместен принос в придобиването на недвижим имот – УПИ * с площ от 475 кв.м, кв.10, по плана на [населено място], заедно с построената в него едноетажна жилищна сграда от 52 кв.м.

  По делото е установено, че страните са бивши съпрузи, които са били в брак от 16.10.2004г. до 11.11.2012г. С договор за покупко-продажба от 18.07.2007г., обективиран в нот.акт № 95/2007г., същите са закупили процесния имот за сумата 2000 лв. Съгласно предварителен договор от 31.05.2007г. продавачите са се споразумели с купувачите да прехвърлят собствеността върху имота за сумата 40 000 лв., като при подписването му купувачите са платили 2000 лв. капаро, а останалите 38 000 лв. е уговорено да бъдат платени при сключване на окончателния договор в нотариална форма. На 16.07.2007г. бащата на ищцата в първоинстанционното производство ѝ е превел от сметка сума в размер на 38 000 лв. Въз основа на събраните по делото гласни доказателства въззивният съд е приел, че дарственото му намерение е било насочено и към двамата съпрузи, т.е. към семейството като цяло, като е посочено, че това обяснява и факта, че двамата съпрузи са вписани като купувачи в титула за собственост на имота, респ. че ищцата не е установила при условията на пълно и главно доказване, че процесният апартамент е закупен изцяло с нейни лични средства. С оглед на това предявените искове са приети за неоснователни.

  Като основание за допускане на касационно обжалване в изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК касаторът сочи, че въззивният съд се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС по следните въпроси: 1.Как въззивният съд следва да съобрази указанията, дадени с отменителното решение на касационната инстанция, когато при новото разглеждане на делото от въззивната инстанция се съберат нови доказателства и се установят нови факти; 2. Какъв е начинът, по който следва да бъде извършен анализ на показанията на свидетелите; необходимо ли е да бъде извършен такъв анализ при наличие на противоречие в показанията; не следва ли да се посочи защо се дава вяра на едни свидетели, а на други не; не следва ли определени факти да се приемат за доказани, само ако се установи и приеме, че свидетелските показания са достоверни и са основани на лични, преки и непосредствени впечатления; не следва ли всички гласни доказателства, а не само част от тях, да се преценяват от съда при съобразяване с евентуалната заинтересованост или предубеденост на свидетеля, според правилата на процесуалния закон и съвкупно с целия доказателствен материал по делото, като се вземат предвид всички обстоятелства, свързани с възприемането на установяваните факти, както и обстоятелството дали осъществяването на установените факти е възприето от свидетелите пряко и непосредствено; не следва ли съдът да се съобрази при какви обстоятелства даден свидетел е узнал съответния факт и за кое време в хода на развитие на правоотношенията между страните се отнася той и 3. Не следва ли да се приеме за правилно и в унисон с

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари