Определение №60259/09.06.2021 по дело №609/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Нищожен ли е договорът за прехвърляне на реално определени части от недвижим имот на основание чл. 26, ал. 2, предл. първо ЗЗД - поради липса на предмет, ако към момента на сключване на сделката съответните обекти не са съществували фактически и не са обособени като самостоятелни такива с оглед установените в действащия устройствен закон изисквания?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в закрито съдебно заседание на дванадесети април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ГЕРГАНА НИКОВА

при участието на секретар изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА гр.дело № 609 /2021 година и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано по касационната жалба вх. № 5371/23.11.2020 год. на В. Х. М. от [населено място], заявена чрез процесуалния представител адв. Т. Т. АК Б. срещу въззивно Решение № 2936 от 15.10.2020 година, постановено по в.гр.д. № 975/ 2020 год. на ОС-Благоевград в производство по чл. 344, ал.1 ГПК.

С посоченото решение, окръжният съд в правомощията на въззивна инстанция по чл. 258 и сл. ГПК е отменил решение на РС-Благоевград, постановено в производство по чл. 344, ал.1 ГПК във вр. с чл.34 ЗС и е постановил ново решение, с което е отхвърлил заявения от В. Х. М. от [населено място] иск за съдебна делба на УПИ- *, отреден за поземлени имоти №№ *, * и * в кв. 32 по плана на [населено място] , заявен срещу В. С. М., П. М. М., К. С. Т., М. Б. Б., Н. С. Б., Д. С. П. и В. О. П..

За да отхвърли иска за съдебна делба, въззивният съд е възприел релевираното с отговора на исковата молба от К. Т. възражения , че ищецът се легитимира за собственик на 250/900 идеални части , заедно с построената едноетажна жилищна сграда с НА № 119/2005година за дарение и НА № 120/2005 год. за покупко –продажба на недвижим имот , индивидуализиран според регулационния план на [населено място] м действащ към 2005 година такъв не е съществувал, т.е. имаме нищожна правна сделка която не е поровила вещно-правен ефект - договор с невъзможен предмет .

С касационната жалба се поддържа довод за недопустимост, респ. за неправилност на въззивното решение поради нарушение на материалния закон, на съдопроизводствените правила и необоснованост, основания за отмяна по чл. 281 т.2 и т.3 ГПК.

Искането да се допусне касационното обжалване се поддържа на основание чл.280, ал.1 т.1 ГПК , по правния въпрос за приложението на ал. 26, ал.2 ЗЗД - нищожна сделка поради невъзможен предмет предвид на обстоятелството, че оспорената разпоредителна сделка има за предмет недвижим имот , индивидуализиран по плана на населеното място, които регулационен план не е приложен ? произнесен в противоречие с константна практика на ВКС – Решение № 199 от 23.10.2015 год. по гр.д. № 369/2015 год. на ВКС, ГК III г.о.; Решение № 725 от 04.11.2008 год. по т.д. № 163/202008 год. на ВКС, ТК II т.о.; Решение № 412 от 31.07.2012 год. по гр.д. № 177/2010 год. на ВКС, ГК I г.о. Решение № 22 от 02.06.2017 година по гр.д. №3786/2014 год. на ВКС, II г.о.

С отговора на касационната жалба К. С. Т. и В. С. М. , чрез адв.Ю. А. АК Б. оспорват подадената касационна жалба както от гл.т на наличие на предпоставки за допускане на касационното обжалване , така и от гл.т. на основателност на посочените основания, обосноваващи тезата за незаконосъобразност на обжалваното въззивно решение.

Мотиви

Върховният касационен съд - състав на второ отделение на гражданската колегия като прецени наведените от страните доводи и възражения в рамките на правомощията по чл. 288 ГПК във вр. с основанията на чл. 280, ал.1 ГПК, намира :

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК , насочена срещу обжалваем съдебен акт- решение на въззивен

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари