Определение №60259/25.06.2021 по дело №1487/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60259

  София, 25.06.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ГК ,Трето г.о.,в закрито заседание на двадесет и четвърти юни през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА

  ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

  ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

  като изслуша докладваното от съдията Светла Бояджиева гр.дело № 1487 по описа за 2021 год.за да се произнесе,взе предвид следното:

  Производството е по чл.274 ал.2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ срещу определение № 525 от 17.02.21г.по гр.дело № 3507/20г.на Софийския апелативен съд,с което е спряно производството по делото на основание чл.229 ал.1 т.4 и т.7 ГПК във вр.с чл.633 ГПК до произнасяне на СЕС по дело № С-319/19г.

  В частната жалба се излагат доводи за неправилност на определението.Жалбоподателят поддържа,че производството по ЗОПДИППД /отм./ не касае предметът на дело № С-319/19г.

  Ответникът по жалбата Ц. В. Б. счита,че е неоснователна.

  Върховният касационен съд,състав на Трето гражданско отделение, намира,че касационната жалба е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

  Определението на Софийския апелативен съд за спиране на делото е основано на отправено преюдициално запитване до Съда на ЕС по тълкуване на разпоредба на общностното право.Сезираният с разглеждане на иска съд е обективирал своята преценка относно предпоставките на чл.628 ГПК, която служебна преценка не подлежи на инстанционен контрол от по- горния съд.Съд по конкретно дело, сам преценил наличието на основание за преюдициално запитване от значение за правилното му решаване, не може да бъде заставен да приеме друго с акт на от по-горната съдебна инстанция. Отчитането на ролята на националния съд по прилагане на правото на ЕС е скрепена с процесуалната норма на чл.631ГПК, изрично изключваща контролно отменителния ред спрямо определенията, с които се спира производството по делото заради сезиране на СЕС. Този извод не се променя от обстоятелството, че спирането е постановено не от националния съд, отправил преюдициалното запитване, а от друг национален съд, който ще следва да съобрази при решаване на делото си даденото задължително разрешение от СЕС. В този смисъл е практиката на ВКС, обективирана в определение № 452/24.10.2019г. по ч.гр.д.3759/2019г. на ВКС, ІІІ г.о , определение № 138/21.03.2019г. по ч.гр.д. № 631/2019г. на ВКС, ІV г.о , определение № 414/2020г по ч гр.д № 2170/20г на ВКС, ІІІ г.о и определение № 220 от 28.05.21г.по ч.гр.дело № 1686/21г.на Трето г.о. на ВКС, споделяна от настоящия състав.

  Обжалваното определение за спиране на делото не подлежи на проверка по реда на обжалване с частна жалба. Поради това частната жалба срещу него следва да бъде оставена без разглеждане.

  Предвид на горното,ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД,­Трето г.о.

  О П Р Е Д Е Л И :

  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба, подадена от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество ТД –София срещу определение № 525/18.02.21г. по гр.дело № 3507/20г.на Софийски апелативен съд.

  Определението подлежи на обжалване пред друг тричленен състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателите.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари