Определение №60257/24.06.2021 по дело №1969/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  5

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60257

  гр. София, 24.06.2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори юни през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Симеон Чаначев

  Членове: Александър Цонев

  Филип Владимиров

  като изслуша докладваното от съдията Александър Цонев ч. гр. д. № 1969/2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба на А. Г. Д., представлявана от адв. Б. Д., против въззивно определение № 260084/15.02.2021 г. по в. ч. гр. д. № 98/2021 г. на Пловдивски апелативен съд, втори граждански състав, с което е потвърдено определение № 260850/31.12.2020 г. на Пловдивски окръжен съд за прекратяване на производството по гр. д. № 2725/2020 г.

  В частната касационна жалба се поддържа, че въпросът относно наличието на правоприемство между „Уникредит Булбанк“ АД и „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД по договора за цесия следва да бъде разрешен в рамките на исковото производство след приемане и обсъждане на доказателствата по делото и след надлежна размяна на книжата, който процесуален ред в случая да не бил спазен; че не било налице правоприемство между двете дружества по отношение на учредената за обезпечаване на прехвърленото вземане ипотека, както и по отношение на правата, възникващи от влязлото в сила решение по гр. д. № 5850/2014 г. на Пловдивски районен съд; че ответниците-физически лица са страни по процесния договор за ипотека като съдлъжници по договора за кредит, обезпечен с ипотеката, като техни имоти са били продадени по изпълнителното дело за погасяване на обезпечените вземания, при което същите са встъпили в правата на банката, включително в правата по процесната ипотека, поради което бил налице правен интерес за предявяване на иска и по отношение на тях. В изложението на основанията за допускане до касационно обжалване се поддържа становище са очевидна неправилност на обжалваното определение и се поставят следните въпроси от приложното поле на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпросите: 1. Възниква ли автоматично със самото подписване на договор за прехвърляне на вземания частно правоприемство между цедент и цесионер по отношение на правата, произтичащи от влезли в сила съдебни решения по искове за нищожност на ипотека, обезпечаваща прехвърлените вземания, ако това не е уговорено в договора за прехвърляне на вземането?; 2. Влязлото в сила решение по установителен иск за нищожност на ипотека, воден от длъжника срещу цедента, има ли сила на пресъдено нещо и по отношение на цесионер, придобил вземането, обезпечено с тази ипотека, след влизане в сила на съдебното решение?

  Обстоятелствата по делото са следните:

  Производството пред Пловдивския окръжен съд е образувано по предявени от А. Г. Делийска против „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД, „Уникредит Булбанк“ АД, „Италмодалуче - България“ ООД – в несъстоятелност, Н. Г. С., В. К. К., Г. М. Д., В. С. И., И. С. Д. и Д. И. Д. при условията на евентуалност искове за прогласяване нищожността на договор за учредяване на ипотека, обективиран в нот. акт № ..., том .., дело № 11249/2009 г. на Служба по вписванията – [населено място], в частта му, с която е учредена договорна ипотека върху дворно място, съставляващо УПИ .. по плана на [населено място], м. „Д. К.“, ведно с построените в него масивна двуетажна еднофамилна жилищна сграда и гараж за два автомобила, поради неизвестност за обезпеченото вземане, поради неизвестност за тъждеството на имота, поради липса на предмет, поради липса на съгласие и поради липса на тъждественост между описаното в нотариалния акт обезпечено вземане и действително възникналото такова. Твърди се, че по отношение на имота са предприети действия по принудително изпълнение, с поради което е заявено искане за допускане на обезпечение на иска чрез спиране на изпълнението по изп. д. № 527/2013 г. по описа на ЧСИ С. Г.. Окръжният съд е допуснал исканото обезпечение при гаранция от 2500

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари