Определение №60257/09.06.2021 по дело №1145/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно допустимостта да бъде влошавано положението на жалбоподателя когато решението е неправилно, но липва насрещна жалба от другата страна.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на единадесети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Маринова

ЧЛЕНОВЕ:
Веселка Марева, Емилия Донкова

като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр.д. № 1145 по описа за 2021 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 288 ГПК.

История на спора

Обжалвано е решение № 260111 от 18.12.2020г. по гр.д. № 234/2020г. на Добрички окръжен съд, с което е отменено решение № 1336 от 05.12.2019г. по гр.д. № 713/2018г. на Добрички районен съд в частта му за намаляване с 1/3 част на завещателно разпореждане на Ж. П. И., починала на 19.12.2017г., извършено със саморъчно завещание от 03.12.2017г. в полза на П. И. И. и за възстановяване на запазената част на М. И. В. от наследството на майка й Ж. П. И. в размер на 1/3 част от наследството; вместо това е постановено намаляване на завещателното разпореждане на Ж. П. И. в полза на сина й П. И. И. с 10 850,67 лв. и възстановяване на запазената част на М. И. В. от наследството на майка й Ж. П. И. в размер на 10 850,67/18 243 части от наследството.

Решението се обжалва от ответника П. И. И. чрез пълномощниците му адв. О. и адв. С.. Твърди се, че решението е постановено по недопустим иск, доколкото дяловете на страните и на наследодателката в съсобствеността са установени с влязлото в сила решение по допускане на делба между тях. Навежда се също допуснато от съда процесуално нарушение, а именно влошаване на положението на жалбоподателя, без да е подадена жалба от насрещната страна. За обосноваване достъпа до касационно обжалване се изтъква недопустимостта на решението както и произнасяне на съда „плюс петитум” в нарушение на разпоредбата на чл. 271, ал.1 ГПК, пр.2. Формулирани са следните правни въпроси: 1/ допустим ли е иск за намаляване на завещателни разпореждания, след като между страните по делото и тяхната наследодателка, извършила завещанието, е водено дело за делба, при което с влязло в сила решение по допускане на делбата са определени дяловете на страните; 2/при наличието на влязло в сила решение по допускане на делбата с определени на страните, вкл. на наследодателката квоти, какви са правните последици на извършено завещателно разпореждане в полза на една от страните; 3/ допустимо ли е влошаване на положението на жалбоподателя, когато другата страна не е обжалвала съдебния акт на първата инстанция; 4/ допустимо ли е нарушаването на разпоредбата на чл.271, ал.1 ГПК, пр.2 в името на постановяване на „правилно” от материалноправна гледна точка решение; 5/ при липса на жалба от ответната страна и изявление, че в наследствената маса няма друго имущество, може ли съдът служебно да образува маса от принадлежащите на наследодателя имущества към момента на смъртта му с изваждане на задълженията и прибаявяне на даренията; 6/ когато наследник твърди, че извършената сделка не е дарение, а покупко-продажба, как става доказването на симулацията и може ли това да стане не само с преки, но и с косвени доказателства, включително със свидетелски показания; 7/ употребените в договора термини „продавач” и „купувач” досатъчни ли са, за да направят сделката продажба, след като липсва продажна цена и съгласие относно цената; 8/ нормата на чл. 165, ал.2 ГПК изисква ли наличието на някакви специални писмени доказателства, които правят изявлението за привидност вероятно или е възможно да се изведе само от съдържанието на нотариалния акт; 9/ какво точно трябва да обективират показанията, за да се приеме сделката за симулативна и прикриваща дарение. Спрямо част от тези въпроси се поддържа основанието по чл. 280, ал.1, т.1 ГПК, спрямо друга част - чл. 280, ал.1, т.3 ГПК.

Писмен отговор е представен от ответницата М. И. В. чрез пълномощника адв. И..

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари