Разпореждане №60256/09.11.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60256

  гр. София, 09.11.2021 г.

  МАРИЯ ИВАНОВА – председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 607595 от 05.11.2021 г., констатира следното:

  Касационното производство е по чл. 240 ЗЗД - II поток

  Касационна жалба вх. № 2823/711 от 02.08.2021 г. срещу решение № 8 от 22.06.2021 г., постановено по в. гр. д. № 205/2020 г. на Окръжен съд Монтана, отговаря частично на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК- препис от обжалваното решение е връчен на касатора на 01.07.2021 г. /КЖ е подадена на 02.08.2021 г. - понеделник/;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря частично на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК – касационната жалба е изпратена по ел.поща, като не може да се установи дали същата е подписана с квалифициран електронен подпис и дали същият е валиден към датата на подаването й. Такава проверка може да бъде служебно извършена единствено от администриращия жалбата съд, в чиято електронна система е постъпил електронният документ;

  4/ изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК – давани указани -инкорпорирано в КЖ, съгласно молба вх. № 3047/862 от 20.08.2021 г. /подадена по ел. поща/;

  5/ приложено е пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – към касационната жалба /ксерокопие/ и л. 36 от І-инст. дело;

  6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК;

  7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил отговор вх. № 3983/1514 от 01.10.2021 г. – в срок /препис от касационната жалба е връчен на страната на 28.09.2021 г./; адв. пълномощно – л. 21 от І-инст. дело.

  Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна, не отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК и следва да бъде върната на администриращия съд, за привеждане в съответствие с изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 и сл. ГПК:

  - за извършване на служебна проверка дали касационната жалба /и инкорпорираното в нея изложение, съгласно посоченото в молба вх. № 3047/862 от 20.08.2021 г./ е подписано с квалифициран електронен подпис и дали същият е валиден към датата на подаването й, както и за прилагане на разпечатка от електронния файл, удостоверяващ валидността на положения КЕП върху електронния документ;

  - в случай, че касационната жалба не е подписана с квалифициран електронен ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари