Решение №60256/28.09.2021 по дело №3684/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60256

  София, 28.09.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на седемнадесети септември през две хиляди двадесет и първа година в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ ЧЛЕНОВЕ : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА МАЙЯ РУСЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ 3684 по описа за 2020г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

  Производството по делото с правно основание чл.290 от ГПК, е приключило с решение № 60148 от 13.07.2021г., с което е отменен обжалвания въззивен акт и вместо това е постановен друг, с който предявения иск е изцяло уважен. Със същият акт са присъдени направените от касатора разноски само за касационната инстанция. Постъпила е молба от касатора С. С. С., чрез процесуалния му представител адвокат С. с искане за присъждане на направените разноски и пред първата и въззивната инстанции.

  След изпълнение на процедурата по чл.248 ал.2 ГПК е постъпило становище от ответната страна „Активи С и С“ООД, чрез процесуалния представител адвокат Х. за неоснователност на искането. Счита, че липсват доказателства за реално извършване на претендираните разноски и поддържа вече направените възражения за прекомерност на същите /съответно в съдебно заседание на 7.05.2019г. по гр.д.№ 15597/2017г.на СГС и на 9.06.2020г. по в.гр.д.№ 4339/2019г.на САС/.

  Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, с оглед направеното искане и материалите по делото намира следното:

  Подадената от касатора молба е допустима – подадена е в срок и е налице правен интерес. Същата е и основателна. Той е заявил своевременно искането си– с касационната жалба - за присъждане на всички направени по делото разноски. По същото е налице само частично произнасяне – относно тези пред касационната инстанция. Липсата на произнасяне в диспозитива по цялото направено искане, и по-специално относно направените разноски пред първата и въззивната инстанции - е основание за допълване на постановения акт. По делото са налице доказателства за направени разноски в размер на 7 300лв. - договор за правна защита и съдействие, имащ характер на разписка, установяващ че страната е договорила и заплатила адвокатското възнаграждение от по 2 000лв.за всяка една от двете инстанции/вж.договор за правна защита и съдействие от 30.11.2017г., на стр.121 от гр.д.№ 15597/2017г.на СГС и договор от 5.06.2020г., на стр.54 от в.гр.д.№ 4339/2019г.на САС/, държавни такси от 3 000лв./съответно 2 000лв.за първата и 1 000лв.за въззивната инстнации/ и 300лв., възнаграждение за вещо лице.

  Както вече е прието с присъждането на пълния размер на разноските за касационната инстанция, настоящият съдебен състав счита направеното от ответната страна възражение за прекомерност на разноските за адвокатско възнаграждение за неоснователно. Това е така ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари