Определение №60256/08.06.2021 по дело №326/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60256

  гр. София, 08.06.2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти март, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  като изслуша докладваното от съдията Първанова гр. дело № 326/2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Сдружение „Коневъдно дружество Върбовка“, чрез процесуалния представител адвокат Теодора Янева, срещу въззивно решение № 260034/23.09.2020 г. по гр. д.№ 182/2020 г. на Окръжен съд - Шумен. Поддържат се оплаквания, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – основания за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК.

  В приложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК са изложени твърдения за очевидна неправилност на обжалваното решение, както и за наличие на основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК. Поставят се въпросите: 1. Доказан ли е приетият от въззивната инстанция за наличен правен интерес; 2. Съществува ли отричаното от ищеца право на собственост на ответника; 3. Относно възможността общината да черпи права от порочността на решение на общинска поземлена комисия, постановено в период, през който общинските поземлени комисии са били орган на поземлената собственост към общинските съвети на съответната община.

  Касаторът твърди, че по първия и втория въпрос обжалваното решение противоречи на Тълкувателно решение № 8/2012 г. на ОСГТК на ВКС и решение № 93 от 09.07.2019 г. по гр. д. № 3295/2018 г. на ВКС.

  В срока по чл. 287, ал. 1 ГПК ответникът по касационната жалба –oбщина Хитрино е подал писмен отговор, в който твърди, че не са налице предпоставките за допускане на касационно обжалване, като оспорва жалбата и по същество.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК срещу подлежащ на обжалване акт на въззивния съд и отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК, поради което е процесуално допустима.

  При проверка допустимостта на касационното производство, ВКС, ІІ г. о., констатира следното:

  С въззивното решение е отменено решение № 240/14.04.2020 г., постановено по гр. д. № 1639/2019 г. на Районен съд - Шумен, с което съдът е признал за установено в отношенията между страните – Сдружение „Коневъдно дружество Върбовка“ и община Хитрино, че ответникът – община Хитрино не е собственик на поземлен имот № 044016 по КВС, находящ се в землището на с.Върбак, община Хитрино, област Шумен, в местността „Кладенеца“, с площ 29,941 декара, с начин на трайно ползване: посевна площ. Постановено е друго, с което е отхвърлен така предявения отрицателен установителен иск.

  Въззивният съд е приел, че искът е предявен при наличие на правен интерес, тъй като ищецът твърди, че притежава право на собственост върху поземлен имот № 044016 по КВС, което се оспорва от ответника, като последният заявява и самостоятелни права върху имота. Ищецът обосновава правния си интерес с твърдения, че е собственик на имота на основание решение №14/1994г. на ПК-Хитрино, с което му е възстановено правото на собственост по реда на ЗСПЗЗ. При условията на евентуалност твърди и придобивна давност. Ответникът твърди самостоятелни права върху имота на основание чл.25, ал.1 ЗСПЗЗ и се позовава на АЧОС №2753/2019г.,съгласно който имотът е актуван като частна общинска собственост на основание чл.3,ал.3, чл.56, ал.1 и чл.58,ал.1 ЗОС.Ответникът е оспорил легитимацията на ищеца, в т.ч. и решението на ПК-Хитрино с твърдение, че е нищожно.По тези възражения въззивният съд е приел, че към датата на издаване на решението на ПК-Хитрино в комисията не е имало назначен секретар и такъв не е участвал в състава на комисията, постановила оспореното решение. Комисията е заседавала в незаконен състав, поради което решението е нищожно. Към датата на подаване на заявлението за реституция Сдружение „Коневъдно дружество Върбовка“ не е съществувало

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари