Определение №60255/05.07.2021 по дело №79/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно предпоставките за присъждане на адвокатско възнаграждение при условията на чл. 38, ал. 2 ЗАдв.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо т. о., в състав:

Председател:
Елеонора Чаначева

Членове:
Росица Божилова, Васил Христакиев

разгледа в закрито заседание докладваното от съдията Христакиев ч. т. д. № 79 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.

История на спора

Образувано е по частна жалба на адвокат Г. Г., пълномощник на ищеца Е. Т., срещу въззивно определение на Софийски апелативен съд, потвърждаващо първоинстанционното определение, с което е оставена без уважение подадената от същата молба по чл. 248 ГПК.

Ответникът „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД не изразява становище.

По реда на чл. 288 ГПК съдът прие следното.

Мотиви

След постановяване на първоинстанционното решение жалбоподателят е депозирал искане за изменението му с присъждане на адвокатско възнаграждение по чл. 38, ал. 2 ЗАдв. Така направеното искане първоинстанционният съд е оставил без уважение по съображение, че не са представени доказателства между ищеца и процесуалния му представител да е уговорено адвокатско възнаграждение при условията на чл. 38, ал. 2 ЗАдв.

За да потвърди първоинстанционното определение, въззивният съд е приел, че наличието на договор между адвоката и представляваната от него страна е от значение не за определяне размера на възнаграждението, а за установяване по несъмнен начин на постигнатото между страните съгласие за безвъзмездно оказване на правната помощ по делото като предпоставка за възникване на вземането на адвоката по чл. 38, ал. 2 ЗАдв. Приел е, че при липсата на договор или друг документ, от който да се направи извод за конкретната хипотеза по чл. 38, ал. 1 ЗАдв, точки 1-3 ЗА, и на съвпадащи помежду си насрещни волеизявления на страните за безвъзмездното предоставяне, респективно получаване, на правната помощ, няма основание на адвоката-пълномощник да се присъди адвокатско възнаграждение по чл. 38, ал. 2 ЗАдв. Приел е по-нататък, че в случая по делото липсва договор, който да е материализиран в отделен документ или да е изводим от съвпадащите по съдържание насрещни волеизявления, от който да се направи извод, че е уговорено правна защита по делото да бъде оказана при условията на някои от хипотезите по чл. 38, ал. 1 ЗАдв. Приел е, че е налице само твърдение на упълномощения адвокат в списъка по чл. 80 ГПК, че правната защита е била предоставена по тази ред, което, при липсата на съгласие на ищеца да бъде безвъзмездно представляван, не е от естество да породи правните последици по чл. 38, ал. 2 ЗАдв.

Допускането на касационно обжалване се обосновава с основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК поради противоречие на изводите на въззивния съд с практиката на ВКС по въпроса относно предпоставките за присъждане на адвокатско възнаграждение при условията на чл. 38, ал. 2 ЗАдв.

Касационен въпрос

Налице са предпоставките за допускане на касационно обжалване. Поставеният въпрос отговаря на общото изискване по чл. 280, ал. 1 от ГПК да е обусловил правните изводи на въззивния съд. Налице и специалната предпоставка по чл 280, ал. 1, т. 1 ГПК, доколкото решаващото съображение на въззивния съд, че условие за присъждането на адвокатско възнаграждение по чл. 38, ал. 2 ЗАдв е наличието на волеизявление на представляваната страна да бъде безвъзмездно защитавана, противоречи на установената последователна практика на ВКС, формирана по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК. Така по ч. т. д. № 2445/2016 г. на II т. о., ч. т. д. № 2266/2016 г. на I г. о., ч. т. д. № 2340/2015 г. на I т. о., е прието, че липсата на договор за правна помощ не е пречка за присъждане на адвокатско възнаграждение по чл. 38, ал 2 ЗАдв, а достатъчно за уважаване на искането за това е правната помощ по делото да е осъществена без данни за уговорено в тежест на доверителя размер

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари