Определение №60255/08.06.2021 по дело №611/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  O П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60255

  София, 08.06.2021 година

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в закрито съдебно заседание на дванадесети април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  при участието на секретар

  изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА

  гр.дело № 611 /2021 година и за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано по касационната жалба вх. № 264567/04.11.2020 год., допълнена с касационна жалба вх. № 264636/05.11.2020 година, касационна жалба вх. № 264637/05.11.2020 година и касационна жалба вх.№ 264638/ 05.11.2020 година , всичките заявени от името на А. С. С. от [населено място], съответно чрез процесуалните му представители - адв. Г. Г. М. – САК, адв. П. Т. – АК Б., Н. Д.- АК Б. и адв. А. Т. – АК Б. срещу въззивно Решение № III-303 от 30.09.2020 година по гр.в.д. 1722/2020 год. на ОС- Бургас, постановено във втората фаза на производство за съдебна делба.

  С посоченото решение, окръжният съд в правомощията си на въззивна инстанция по реда на чл. 258 и сл. ГПК е отменил Решение № 543/10.02.2020 година на РС- Бургас по извършване на делбата чрез изнасяне делбения имот на публична продан и е постановил ново решение , с което на основание чл. 353 ГПК е : ПОСТАВИЛ В ДЯЛ на А. С. С. следния недвижим имот УПИ – * от кв.128 по плана на ЦГЧ [населено място] с проектен идентификатор *** с площ от 311 кв.м. при посочените граници, ПОСТАВИЛ В ДЯЛ на Община БУРГАС следния недвижим имот - УПИ – * от кв. 128 по плана на ЦГЧ [населено място] с проектен идентификатор *** с площ от 121 кв.м. при посочените граници и ПОСТАВИЛ В ОБЩ ДЯЛ на В. С. Д., А. М. Д. и З. С. С. следния недвижим имот- УПИ – * от кв. 128 по плана на ЦГЧ [населено място] с проектен идентификатор *** с площ от 126 кв.м. при посочените граници. Дяловете са индивидуализирани съобразно Скица на вл.арх.Д.К.- неразделна част от съдебното решение.

  С касационните жалби се поддържат доводи за неправилност на обжалваното решение като постановено без да се съобразят императивни правни норми –тези на чл. 201 ЗУТ , несъобразяване с критериите за възлагане в дял при разпределение на дяловете по реда на чл. 353 ГПК, образувани от общ съсобствен недвижим имот , основания за отмяна по чл. 281 т.3 ГПК.

  Искането да се допусне касационно обжалване в приложното поле на чл. 280, ал.1 т.1 ГПК се поддържа ( в обобщение на въпросите по изложенията на подадените 4 броя касационни жалби от името на съделителя А. С. С. ) :

  по въпросите : при съдебна делба на недвижим имот, попадащ в урбанизирана територия, следва ли винаги да се прилагат изискванията за минимални размери и лице кум улицата на обособените при делбата новообразувани урегулирани поземлени имоти според изискванията на чл. 19 ЗУТ и за приложението на чл. 201 ЗУТ относно поделяемостта на недвижимия имот , предмет на делбата , в контекста на изразено становище на общинската администрация при избран способ за извършване на делбата по чл. 353 ГПК, с довод за противоречие с Решение № 52 от 10.05.2019 година по гр.д. № 2217/2018 година на ВКС- II г.о.; Решение № 150 от 21.03.2011 година по гр.д. № 1666/2009 година на ВКС- I г.о.;Решение № 123 от 14.11.2019 година по гр.д. № 4370/2018 година на ВКС- II г.о.; Решение № 38 от 21.06.2017 година по гр.д. № 3511/2016 година на ВКС- I г.о.;

  както и в приложното поле на чл. 280, ал.1 т.3 ГПК по въпросите - как следва да се цени становището на общинската администрация относно въпросите на поделяемостта на процесния недвижим имот в делбеното производство , когато Общината е съделител ? В хипотеза на участие

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари