Определение №60254/10.06.2021 по дело №972/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60254

  София, 10.06.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на 20 април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА

  гр.дело № 972/2021 година

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба, подадена от Ж. М. Д. против решение № I-247/07.10.2020 г. по гр.д. № 1933/2020 г. на Бургаския окръжен съд, с което е отменено решение № 130/08.06.2020 г. по гр.д. № 732/2019 г. на Поморийския районен съд и вместо това касаторът е осъден да преустанови действията си, с които пречи на ищцата В. М. Т. да ползва съсобствения между страните УПИ ... в кв. ... по плана на [населено място], общ.П. и собствения на ищцата УПИ ... в кв. ... по плана на селото като премахне, полумасивна постройка, навес и попивна яма, находящи се в УПИ ... в кв. ... по плана на същото село.

  В касационната жалба се прави оплакване за неправилност на решението поради противоречие с материалния закон, тъй като съдът е приел, че е без значение кога е изградена постройката, чието премахване се иска и, че самия факт на незаконното изглаждане на помийната яма се пречи на ищцата да упражнява правата си като съсобственик в същия имот и собственик на съседния имот, за несъразмерност на искането към съда и неправомерното въздействие. Твърди се съществено процесуално нарушение, изразяващо се в несъобразяване близката родствена връзка на двете свидетелки и несъобразяване с констатациите на вещото лице и на писмените доказателства, издадени от Община Поморие.

  В изложението по чл. 284, ал.3 т.1 ГПК се навеждат основанията по чл. 280, ал.1,т.1 ГПК по въпроса: дали факта на извършване на незаконно строителство в поземлен имот сам по себе си е достатъчен за приемане на затрудняване на възможностите на съседите да използват пълноценно собствения си недвижим имот без да е необходимо да се събират други доказателства, обосноваващи претърпяно негативно въздействие върху съседния поземлен имот. По този въпрос се твърди противоречие с решение № 421 от 14.01.2011 г. по гр.д.№ 928/2009 г. ІІ гр.о., решение № 46 от 26.05.2011г. по гр.д.№ 438/2010 г. І гр.о. и решение № 416 от 16.11.2010 г. по гр.д.№ 27/2010 г. на ІІ гр.о., всички на ВКС.

  Ответницата по касация оспорва твърденията в касационната жалба по фактическата обстановка и оплакването за необоснованост на изводите на съда. Оспорва допускането до касация, тъй като по настоящото дело се касае за неоснователни действия на съсобственик в съсобствен имот, а не в съседен имот, в какъвто смисъл е въпроса, а цитираната съдебна практика е неотносима, защото касае действия в съседен или общински имот.

  Касационната жалба е постъпила в срок, изхожда от процесуално легитимирана страна, против въззивно решение, което подлежи на обжалване е, поради което съдът я преценява като допустима.

  Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, като прецени наведеното основание за допускане до разглеждане на касационната жалба и доказателствата по делото, намира следното:

  Страните са съсобственици на УПИ ... от кв. ... в [населено място], а ищцата е собственик на съседния УПИ .... Ответникът е изградил в съсобствения УПИ ... полумасивна селкостопанска сграда със застроена площ от 33,03 кв.м., състоящо се от две помещения. Югоизточното /откъм улицата/ е помощно битово помещение с попивна битова яма с размери 2,00Х 1,00 м. и с дълбочина около 2 м. Северозападно помещение е селскостопанско, за отглеждане на животни Селскостопанската постройка е почти на регулационната граница със съседния имот на трето лице - на разстояние 3 см. във вътрешния край, около 24 см. в средата и на 17 см. откъм улицата. Спрямо улицата процесната сграда е на разстояние на 87 см. при североизточния ъгъл, а южният й ъгъл е на уличната регулация. Около част от югозападната и по цялата северозападна фасада на селскостопанската постройка ответникът е изградил навес за селскостопански нужди – отглеждане на животни. Не

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари