Определение №60254/08.06.2021 по дело №372/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60254

  Гр. София, 08.06.2021 г.

  Върховният касационен съд, Гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и втори март две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ:СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  като разгледа докладваното от съдия Гергана Никова гражданско дело № 372 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба с вх.№ 5018/375548 от 27.11.2020 г., подадена от Ц. П. И., Е. А. И. и П. Ц. И., представлявани от адвокат М. М. от АК – М., която е насочена против въззивно Решение № 99 от 23.10.2020 г. на Окръжен съд - Монтана, постановено по в.гр.д. № 151/2020 г.

  Жалбата е процесуално допустима - подадена е в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирани страни, отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 и ал. 2 ГПК, придружена е от изложение и е насочена срещу решение, подлежащо на касационно обжалване.

  Ответницата по касация И. И. Т. не е депозирала отговор.

  С обжалваното решение, действайки в правомощията по чл. 258 и сл. ГПК, окръжният съд е потвърдил първоинстанционното Решение от 23.04.2020 г., постановено по гр.д.№ 358/2019 г. на Районен съд – Берковица, с което е признато за установено по отношение на касаторите правото на собственост на ответницата по касация върху 1/2 ид.ч. от ПИ с идентификатор ***, с номер по предходен план УПИ **, кв. 17 по плана на [населено място], обл. М., одобрен със Заповед № РД-15-679 от 21.12.2016 г., с площ 1 736 кв.м., при съседи: улица, УПИ **, УПИ **, УПИ **, УПИ **, УПИ ** и УПИ **, както и на 1/2 ид.ч. от построените в имота масивна жилищна сграда с идентификатор **** с площ 63 кв.м. и масивна стопанска сграда с идентификатор **** с площ 43 кв.м., както и на основание чл. 537, ал. 2 ГПК е изменен нотариален акт № 171, том III, рег. № 4455, дело № 479/2017 г. на нотариус Е. П. по отношение на признатото право на собственост на Ц. П. И. до размер на 1/2 ид.ч.

  За да постанови този резултат, въззивният съд е приел, че страните по делото имат общ наследодател – И. И. П., починал на 25.04.1990 г. Последният е баща на ищцата (сега - ответница по касация), както и на нейния брат П. И. И., който пък е починал на 13.07.2002 г. и е наследен от ответника по иска (сега – касатор) Ц. П. И.. Общият наследодател имал още две деца (синове Х. и Т.), като приживе владеел имот с пл.№ * по плана на [населено място] с площ 3 380 кв.м. След смъртта му децата неформално си поделили имота, като ищцата и брат й П. установили владение върху реална част, идентична на настоящия ПИ с ид.№ ***, респ. - УПИ **, кв. 17 по плана на [населено място]. През 2016 г. били обособени три самостоятелни УПИ, а именно: **, ** и процесния **. На 06.10.2017 г. ответникът по иска Ц. П. И. се снабдил с констативен нотариален акт № 171, том III, рег.№ 4455, д.№ 479/2017 г. нотариус Е. П., с който, на основание давностно владение, е признат за собственик на целия УПИ **, заедно с построените в него масивна жилищна сграда с площ 63 кв.м. и масивна стопанска сграда с площ 43 кв.м. Последвало сключването на договор за продажба, обективиран в нотариален акт № 172 от 06.10.2017 г., том III, рег.№ 4456, д.№ 480/2017 г. нотариус Е. П., съгласно който Ц. П. И. и съпругата му Е. А. И. продали имота (като придобит в режим на СИО) на сина си П. Ц. И.. Ищцата узнала за тези действия през 2019 г. по повод заплащане на данъци. Тя предявила разгледания от съдилищата положителен установителен иск за собствеността на по 1/2 ид.част от терена и двете сгради, позовавайки се на наследство

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари