Определение №60254/05.07.2021 по дело №187/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно предявяването от изключен съдружник, оспорил с иск по чл. 74 ТЗ решението за изключването си, на иск за определяне на стойността на дружествените дялове и до наличието на правен интерес от такъв иск?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:

Председател:
Елеонора Чаначева

Членове:
Росица Божилова, Васил Христакиев

разгледа в закрито заседание докладваното от съдията Христакиев ч. т. д. № 187 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

История на спора

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК, образувано по частна касационна жалба на ищеца Г. Н. срещу въззивно определение на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено първоинстанционно определение за спиране на производството.

Ответникът „КОД ГМ“ ЕООД оспорва жалбата.

Частният жалбоподател е изложил в исковата си молба и допълнителна уточняваща молба, че притежава пет дяла от капитала на ответното дружество. На 22 ноември 2019 г. с незаконосъобразно решение на общото събрание на дружеството същият бил изключен като съдружник. Това решение на общото събрание жалбоподателят атакувал с иск по чл. 74, ал. 1 ТЗ, по който било образувано търговско дело номер 172/2019 г. на Врачански окръжен съд. Изложени са твърдения, че не е съставен междинен баланс към края на месеца в който е взето решението за изключване, съгласно чл. 125 ал. 3 ТЗ, а доколкото с оглед незабавното действие на решението за изключване жалбоподателят се явява трето за дружеството лице, същият не разполага с възможността да поиска извършването на одит и съставяне на баланс, поради което единствената му възможност да установи стойността на дружествения си дял е с иск по реда на чл. 124, ал. 1 ГПК.

С тези твърдения е обосновал искането да се установи, при условията на частично предявяване на иска, че към 22 ноември 2019 г. и към края на месец ноември 2019 г. част от балансовата стойност на притежаваните от него дялове е в размер на 50 000 лв., като част от цялата балансова стойност на всички дялове в размер на 700 000 лв.

След размяна на книжа първоинстанционният съд е приел, че производството по предявения иск по чл. 74 ТЗ е от значение за правилното решаване на настоящото дело, тъй като до приключване на обуславящото производство искът за установяване на стойността на притежавания дружествен дял е лишен от правен интерес, понеже правото на съдружника да получи стойността на дела си възниква при прекратяване на участието му в някои от хипотезите на чл. 125 ТЗ, в случая поради изключване. Поради това при уважаване на иска по чл. 74 ТЗ и с настъпването на конститутивния ефект на решението по него членственото правоотношение на ищеца би било възстановено и той не би разполагал с иск за заплащане на стойността на дяловете. Такъв интерес той би имал само при отказ или оттегляне на иска по чл. 74 ТЗ, респективно при отхвърляне на същия.

За да потвърди обжалваното обжалваното от ищеца първоинстанционно определение, въззивният съд е споделил изложените от първата инстанция мотиви, като е приел, че правото да се установи, съответно да се получи, стойността на дружествения дял възниква при прекратяване на участието на съдружника. При уважаване на иска по чл. 74 ТЗ членственото правоотношение на ищеца ще бъде бъде възстановено и той не би разполагал с иск за определяне на стойността на дружествения дял и заплащането му, а такъв интерес би имал при отхвърляне на иска по чл. 74 ТЗ, при отказ от него или оттеглянето му.

Мотиви

В частната жалба и изложението по чл. 280 ГПК са изложени оплаквания за нищожност на въззивното определение поради това, че въззивният съд не е мотивирал правилно акта си, а именно не е обсъдил по какъв начин уважаването или отхвърлянето на предявения в настоящото производство иск би се отразил върху правната сфера на жалбоподателя. Съдът неправилно приел и обсъждал в мотивите си въпроса за заплащане на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари