Определение №60253/27.09.2021 по дело №975/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60253

  гр. София, 27.09.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на двадесет и четвърти септември две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА

  ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

  ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

  като разгледа докладваното от съдията Стоянова гр. д. № 975 от 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е образувано по касационна жалба на държавата, представлявана от министъра на финансите, чрез юрк. Д. К., против въззивно решение № 1510 от 09.11.2020 г., постановено по в. гр. д. № 2407/2020 г. на Софийски апелативен съд, в частта, с която като краен резултат въззивният съд е уважил искането за плащане на сумата от 162 912 лв., ведно със законната лихва от 28.11.2017 г. до окончателното изплащане и е присъдил в полза на ищеца разноски в размер на 9205,87 лв., и по касационна жалба на „Ботево 1 Солар“ ЕООД, подадена чрез адв. Р. В. от САК, против въззивното решение в частта, в която е отхвърлено искането за присъждане на законна лихва за забава върху сумата от 162 912 лв. за периода 28.11.2014 г. – 27.11.2017 г. С определение № 60613 от 15.07.2021 год. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на въззивното решение по двете касационни жалби. С него е указано на касаторите да внесат дължимата държавна такса съгласно чл. 18, ал. 2, т. 2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

  Съобщението с указанието до касатора - Държавата, представлявана от министъра на финансите, да внесе в указания срок дължимата държавна такса в размер 3258,24 лв., да представи в същия срок документ за това в деловодството на съда, както и какви последици законът свързва с неизпълнението му, е получено на 05.08.2021 г. от юрисконсулт В. И.. В дадения срок и до настоящия момент не е представено доказателство за внасянето на държавната такса. С оглед на горното е налице хипотезата на чл. 286, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 284, ал. 3, т. 4 и чл. 285 ГПК, поради което касационната жалба следва да бъде върната на касатора, като нередовна, а производството по нея - прекратено.

  Вторият касатор - „Ботево 1 Солар“ ЕООД, е получил съобщение с указанието за внасяне на държавна такса в размер 992,70лв. на28.07.2021г. и с молба от 29.07.2021г. е представил вносен документ.

  С оглед изпълнение в срок на указанието за внасяне на дължимата от другия касатор държавна такса, делото следва да се докладва за насрочване в открито съдебно заседание за разглеждането й.

  По тези съображения ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари