Определение №60253 /10.06.2021 по дело №1393/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

При липса на въведен „Имотен регистър“ и продължаващо вписване при условията на Правилника за вписванията по партида на собственика /персонална, а не реална система на вписванията/, може ли да се приеме, че вписването на нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот няма оповестително действие, само на основание на това, че след издаването на нотариален акт за поправка на грешка в първоначалния нотариален акт относно землището, в който се намира имотът, не е била създадена нова помощна имотна партида, а нотариалният акт за поправка на грешката е отбелязан в първоначално създадената за имота помощна партида? Въпросът е свързан с това, при действаща персонална система на вписванията, какво е правното значение на помощната имотна партида по чл. 33б ПВ за валидността и действието на вписването на актове по чл. 4, б. а ПВ.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на дванадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА, ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева гр.д.№ 1393 по описа за 2021 г. приема следното:

Производството е по реда на чл.288 ГПК във връзка с чл.280 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на И. Н. И. срещу решение № 2964 от 23.11.2020 г. по в.гр.д.№ 843 от 2020 г. на Благоевградския окръжен съд, втори въззивен граждански състав, с което е отменено решение № 2976 от 01.04.2020 г. по гр.д.№ 1466 от 2019 г. на Благоевградския районен съд и вместо него е постановено ново решение за отхвърляне като неоснователен на предявения от И. Н. И. срещу И. К. М. /К./ и „Б. систем“ Е. иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК за признаване правото на собственост на ищеца върху следния недвижим имот: нива с площ от 1,170 дка, 4 категория, находяща се в м.“П.“, в землището на [населено място], [община], съставляваща имот № ..... по картата на землището на [населено място], а по кадастралната карта на [населено място]- имот с идентификатор..... .

Пълномощникът на касатора твърди, че решението на въззивния съд е неправилно, като постановено в противоречие с материалния закон, при съществени нарушения на процесуалните правила и необоснованост- основания за касационно обжалване по чл.281, ал.1, т.3 ГПК.

Мотиви

Като основания за допускане на касационното обжалване сочи чл.280, ал.1 ГПК, т.1 и т.3 по следните правни въпроси:

1. Какво е правното значение/какво влага/ законодателят в израза „вписали вещни права върху недвижимия имот“ в разпоредбата на чл.113 ЗС и какви технически действия предвижда вписването на подлежащите на вписване актове съгласно Правилника за вписванията ? Какво означава „валидно вписване“ на акт, подлежащ на вписване, и отразява ли се допусната техническа грешка на служител на Службата по вписванията върху валидността на вписването?

2. Противопоставимо ли е на втория по време на придобиване приобретател на недвижим имот вписването на нотариалния акт, инкорпориращ първата по време сключена сделка за същия имот, при положение че в нотариалния акт е допусната грешка в изписването на землището, в което този имот се намира, тази грешка е поправена с нотариален акт за поправка, който също е вписан, при което вписване като условие в книга „Прехвърляния по партида на продавача“ е вписано „вместо израза „по землището на [населено място]“ да се чете израза „по землището на [населено място]“, но в описанието на имота по помощната имотна партида тази поправка не е отразена ?

3. При условие, че е действаща уредбата на вписванията по партида на собственик, има ли основание съдът да приеме /може ли да се приеме/, че сделката /съответно поправката на нотариалния акт/ не е вписана по партидата на продавача „за имота му [населено място]“ и на това основание да се приеме, че вписването не е произвело оповестително-защитното си действие ?

4. При липса на въведен „Имотен регистър“ и продължаващо вписване при условията на Правилника за вписванията по партида на собственика, какво е

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари