Определение №60252/09.06.2021 по дело №657/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60252

  София, 09.06.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на 13 април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА

  гр.дело № 657/2021 година

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба, подадена от Столична община против решение № 1241 от 14.02.2020 г. по гр.д.№ 883/2019 г. на СГС, с което е отменено решение от 04.07.2018 г. по гр.д. № 66224/2016 г. на СРС, в частта, с която е отхвърлен като неоснователен иск с правно основание чл. 54, ал.2 от ЗКИР вр. чл. 124 от ГПК и вместо това е признато за установено по отношение на Столична община, че А. В. М. е собственик на основание договор за дарение, изтекла придобивна давност и наследствено правоприемство от В. И. М.. на реална част с площ от 1185 кв.м., отразена в имот с идентификатор .... по КККР, одобрени със заповед №РД- 18-24/02.03.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК /с последно изменение със заповед №18-4638/17.06.2015г. на началника на СГКК - София, с идентификатор №...., за който е налице грешка в Кадастралната карта, изразяваща се в неправилното заснемане на имотната граница между ПИ с идентификатор ..., и ПИ с идентификатор .... /а по последното изменение със заповед №18-4638/17.06.2015г. на началника на СГКК - София, е идентификатор №..../. В останалата част, решението на РС е потвърдено и е влязло в сила.

  В касационната жалба, Столична община прави оплакване за неправилност на решението поради неправилно приложение на материалния закон относно признаците на владението, за допуснати съществени процесуални правила, изразяващи се в необсъждане на гласните доказателства критично и за необоснованост на извода, че ищеца и праводателя му са владяли процесното место явно и че общината е бездействала.

  В изложението по чл. 284, ал.3 т.1 ГПК се навеждат основанията по чл. 280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК. Първият въпрос е относно характеристиките на владението като непрекъснато, спокойно, явно, несъмнително и с намерение да се държи вещта като своя, по който се твърди противоречие с решение от 04.05.1995 г. по гр.д.№ 75/1995 г. на І гр.о. на ВС и решение от 12.05.2004 г. по гр.д.№ 500 /2003 г. на І гр.о. Твърди се и основанието по чл. 280, ал.1 т.3 ГПК, но не е формулиран конкретен въпрос по това основание. Направено е оплакване, че в мотивите на въззивното решение не е съобразено, че за да се извършват действия по прекъсване на владението, трябва да достигнат до собственика действията на владелеца. Твърди се и неотчитане заинтересоваността на свидетелите при преценка на показанията им.

  Ответникът по касация оспорва жалбата и допускането до касация, тъй като не са формулирани ясни въпроси и не са обосновани основанията за допускане.

  Касационната жалба е постъпила в срок, изхожда от процесуално легитимирана страна, против въззивно решение, което подлежи на обжалване е, поради което съдът я преценява като допустима.

  Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, като прецени наведеното основание за допускане до разглеждане на касационната жалба и доказателствата по делото, намира следното:

  По предявеният иск за собственост, ищецът твърди, че е собственик на процесната реална част с площ около 1185 кв.м., която е част от собствения му имот с идентификатор .... на основание дарение, наследство, завещание, делба и давност, която реална част твърди, че е неправилно заснета в имот с идентификатор .... по КККР, одобрени със заповед №РД- 18-24/02.03.2012г., изменена със заповед №18-4638/17.06.2015г. на началника на СГКК - София, след което процесната реална част е заснета в очертанията на имот с идентификатор №....записан на ответника Столична община

  Подробно са изброени в исковата молба придобивните основания за процесната реална част и са представени доказателства за всяко тях към нея. Те установяват следното:

  С продавателно от 21.08.1902 г. М. В.В. купува нива от 4 дюлюма. Сделката е оформена и с крепостен акт 28.09.1902 г., в който купената

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари