Определение №60252/07.06.2021 по дело №1675/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60252

  гр. София, 07.06.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: ПЛАМЕН СТОЕВ

  Членове: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Янчева гр. дело № 1675 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба вх. № 284694/25.02.2021 г., подадена от И. И. Р. срещу решение № 260561 от 26.01.2021 г. по гр. д. № 9555/2017 г. на Софийски градски съд, с което е потвърдено решение № 53942 от 6.03.2017 г. по гр. д. № 79801/2015 г. на Софийски районен съд.

  С потвърденото първоинстанционно решение съдът е намалил на основание чл. 30, ал. 1 ЗН, по иск на С. Д. К. срещу И. И. Р., дарение, извършено на 20.12.2006 г. с нотариален акт за дарение на недвижим имот № *, т. ХІ, нот. д. № 1942/2006 г. на нотариус Р. Д., с което О. Л. К., починала на 18.05.2014 г., е дарила на И. И. Р. 1/2 ид. ч. от следния недвижим имот: апартамент № *, находящ се в [населено място],[жк], [жилищен адрес] състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със ЗП от 58.01 кв. м, при съседи: изток - улица, запад - улица, север - разделителна стена с вх. 4, юг - ап. № 101 и стълбище, заедно с избено помещение № 8 с полезна площ от 2.53 кв. м, при съседи: изток - мазе № 9, запад - коридор, юг - коридор, заедно с 0.702 % ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, представляващ по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***** с площ от 58.01 кв. м, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - ***** и *****, под обекта - *****, над обекта - *****, като е възстановил запазената част на С. Д. К. от наследството на О. Л. К. от 1/6 ид. ч. от описания апартамент; допуснал е да се извърши съдебна делба на основание чл. 69, ал. 1 ЗН и чл. 34, ал. 1 ЗС между С. Д. К. и И. И. Р. на същия апартамент при квоти: 2/3 ид. ч. за С. Д. К. и 1/3 ид. ч. за И. И. Р..

  Въззивният съд е приел обжалваното пред него решение за валидно и допустимо. Намерил е за неоснователни доводите за недопустимост на решението поради ненадлежно упълномощаване на процесуалния представител на ищеца. В тази връзка е направил извод, въз основа на представеното пред първата инстанция пълномощно, че процесуалният представител на С. К. - адвокат Д. Д., е бил упълномощен, освен за предявяването на иск за делба, и за предявяване на иск за намаляване на извършени приживе от наследодателя на страните дарствени разпореждания. За неоснователни е намерил и възраженията относно определената от съда държавна такса, като е посочил, че както искът за делба, така и този за намаляване на дарението по чл. 30, ал. 1 ЗН са неоценяеми и съдът правилно е определил за тях такса като такива по реда на чл. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

  Софийски градски съд е изложил, че по делото са предявени обективно, кумулативно съединени конститутивни искове с правна квалификация чл. 344, ал. 1 ГПК за делба на имот и чл. 30, ал. 1 ЗН за възстановяване на накърнена запазена част от наследството. За постанови решението си, първоинстанционният съд е приел, че ищецът има качеството на наследник със запазена част. Заключил е, че с процесния договор за дарение от 20.12.2006 г. е отменено по реда на чл. 41 ЗН завещанието от 20.10.2006 г. След като е констатирал, че 1/2 ид. ч. от процесния недвижим имот е

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари