Разпореждане №60250/31.12.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60250

  гр. София, 31.12.2021 г.

  ВАСИЛКА ИЛИЕВА – председател на Четвърто гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 609034 от 22.12.2021 г., констатира следното:

  Касационното производство е по чл. 124, ал. 4 ГПК /II поток/:

  Касационна жалба вх. № 353049/06.10.2021 г. (наименована частна касационна жалба) срещу решение № 265485 от 19.08.2021 г. по гр. д. № 12814/2018 г. на Софийски градски съд не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК – препис от въззивното решение е връчен на жалбоподателя на 28.09.2021 г.;

  2/ не/подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК - по преценка;

  3/ не може да се установи дали отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК - жалбата е постъпила по имейл и е подписана с ел. подпис, като липсва разпечатка от електронен файл за проверка валидността на положения КЕП;

  4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;

  5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК - към жалбата;

  6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК;

  7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи - постъпил е отговор в срок, съдържащ искане за присъждане на разноски.

  Предвид изложеното, преписката е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд, на основание чл. 285, ал. 1 ГПК, за привеждане в съответствие с изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 и сл. ГПК, както следва:

  -за извършване на проверка от администриращия съд на валидността на положения електронен подпис, като бъде приложена разпечатка от електронния файл, удостоверяващ неговата валидност;

  -евентуално, да бъде указано на страната да представи саморъчно подписани документи, в случай че положения електронен подпис не е валиден или не принадлежи на подателя;

  По изложените съображения, председателят на Четвърто отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписка вх. № 609034 от 22.12.2021 г. на Софийски градски съд за отстраняване на констатираните нередовности, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари