Определение №60250/09.06.2021 по дело №450/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  7

  7

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60250

  София, 09.06.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети март две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  Членове: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  като разгледа докладваното от съдията Атанасова гр.дело № 450 по описа за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Подадена е касационна жалба от Б. М. В., чрез пълномощника му адв. В. Х. Л., срещу решение № 4988 от 14. 08. 2020 г. по гр. д. № 15262/2019 г. на Софийски градски съд, II Д въззивен състав, с което е потвърдено решение № 177742/26. 07. 2019 г. по гр. д. № 29710/2016 г. на СРС, ГО, 26 с-в, с което е уважен предявеният от Д. Ц. Ц. против Б. М. В. иск с правно основание чл. 108 ЗС, за установяване на собствеността и предаване на владението върху недвижим имот – апартамент № ...., находящ се в [населено място],[жк], [жилищен адрес] нанесен като самостоятелен обект на собственост с идентификатор .... по кадастралната карта на [населено място], ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата. Поддържа се неправилност на решението, поради постановяването му при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила: нарушение на чл. 131 ГПК, което е довело до неразглеждане, като незаявено в преклузивния срок, на направеното от касатора, при условията на евентуалност, възражение за придобивна давност по чл. 79, ал. 2, вр. чл. 70, ал. 1 ЗС; нарушение на чл. 235, ал. 2 и чл. 236, ал. 2 ГПК, изразяващо се в неизвършване на цялостна преценка на събрания и относим доказателствен материал, едностранчиво обсъждане на коментираните доказателства, неразглеждане на направеното от ответника по иска възражение за придобивна давност; нарушение на чл. 266, ал. 3 ГПК – неуважаване на доказателствено искане за изслушване на съдебно-техническа експертиза, направено с въззивната жалба. Твърди се и допуснато нарушение на материалния закон – чл. 13, ал. 1 СК, чл. 42, б. „в“ ЗН, чл. 70, ал. 1 и ал. 2 ЗС, чл. 69 ЗС. Сочат се основания по чл. 280, ал. 1, точки 1 и 3 и ал. 2, пр. 3 ГПК за допускането му до касационно обжалване.

  Подаден е писмен отговор на касационната жалба от ищеца Д. Ц. Ц., чрез адв. Д. Т., с който се изразява становище за неоснователност на касационната жалба, правилност на въззивното решение и липса на основания по чл. 280 ГПК за допускането му до касационно обжалване. Претендират се разноски за настоящата инстанция.

  Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение, след като обсъди доводите на страните и прецени данните по делото, прие следното:

  За да достигне до извод за основателност на предявения иск по чл. 108 ЗС и потвърди първоинстанционното решение, съставът на въззивния съд е приел за установено от фактическа страна, че процесният апартамент бил придобит от бабата на ищеца В. М. И. на основание договор за покупко-продажба на жилище, сключен по реда на чл. 117 ЗТСУ рег. № 108/5. 01. 1989 г. В. М. И. е починала на 9. 11. 2010 г. и е оставила като единствен наследник сина си Ц. Б. Ц., починал на 5. 09. 2011 г. и оставил като наследник ищеца Д. Ц. Ц.. Д. Ц. се е снабдил с констативен нотариален акт за собственост № 11/19. 02. 2016 г. по описа на нотариус А. Ш., издаден въз основа на писмени доказателства: договор за покупко-продажба рег. № 108/5. 01. 1989 г., удостоверения за наследници на В. И. и Ц. Ц., личен регистрационен картон на В. М. И., заверен на 23. 11. 2015 г. от р-н „Възраждане“, СО, справки към НБД „Население“ и др. По делото е представено и заверено копие от личния регистрационен картон на В. И., в който е отбелязано, че същата е разведена с Б. Ц. И. с решение по гр.д. № 4281/1974

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари