Определение №60250/07.06.2021 по дело №1382/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60250

  гр. София, 07.06.2021 година

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на осемнадесети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Маринова

  ЧЛЕНОВЕ: Веселка Марева

  Емилия Донкова

  като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр.д. № 1382 по описа за 2021 година и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Обжалвано е решение № 260080 от 03.11.2020г. по гр.д.№ 405/2020г. на Софийски окръжен съд, с което в резултат на частична отмяна и частично потвърждаване на решение № 8 от 15.01.2020г. по гр.д. № 1181/2017г. на Костинбродски районен съд е постановено по същество следното: 1/ признато е за установено по отношение на К. Г. Ц., че Л. К. С. е собственик на основание давностно владение и наследство на втори и трети /тавански/ етаж, всеки с площ 93 кв.м., от двуетажна масивна жилищна сграда с тавански подпокривен етаж и на дворното място, в което е изградена, съставляващо парцел ** в кв. 186 по плана на Костинброд от 1983г., понастоящем поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта на [населено място] и е осъден ответника да предаде владението върху описаните имоти на основание чл. 108 ЗС; 2/ признато е правото на задържане на ответника К. Г. Ц. върху гореописания имот - втори и трети /тавански/ етаж от жилищната сграда и върху дворното място до заплащане от страна на Л. К. С. на сумата 100 000 лв., представляваща част от вземане с размер 152 501 лв., с която се е увеличила пазарната стойност на имота в резултат на извършени от ответника подобрения, на основание чл.72, ал.3 във вр. с чл.74, ал.2 ЗС. С въззивното решение е постановено и обезсилване на първоинстанционното решение в частта за признаване право на задържане в полза на ответника по отношение на ищцата върху първия етаж от двуетажната масивна жилищна сграда, описана по-горе, до заплащане на горепосочената сума за подобрения в имота; в тази част производството е прекратено като недопустимо.

  Касационната жалба е подадена от ответника по главния иск К. Г. Ц.. Оплакванията в нея са срещу извършеното обезсилване на първоинстанционото решение и прекратяването на производството по предявеното от касатора възражение за право на задържане върху първия етаж от жилищната сграда. Твърди се, че правото на задържане е неделимо и не би могло да бъде признато върху обособени части от недвижимия имот, каквито са отделните етажи, а следва да е върху целия недвижим имот - жилищната сграда и дворното място. Изтъкват се аргументи, че признатите подобрения са извършени в целия имот, а не само във втория и трети етажи и дворното място. В изложението на основанията за допускане на касационно обжалване се твърди, че решението е постановено в противоречие със задължителната практика на ВКС, както и че съдържа произнасяне по материалноправни и процесуални въпроси, които са от значение за точното прилагане на закона и развитието на правото, а именно: 1/ допустимо ли е признаване на право на задържане само на части от недвижим имот, включващ жилищна сграда, която не е в режим на етажна собственост, при липса на обособени в нея отделни самостоятелни обекти; 2/ какви са пределите и обхвата на подобно право на задържане върху части от имота, които нямат самостойно значение и не могат да бъдат отграничени от цялата съвпупност от постройки и съоръжения върху имота; 3/ изпълнимо ли е правото на задържане върху подобни отделни обекти и изпълняемо ли е съдебното решение - при реализиране правото на въвод във владение от страна на ищеца как би могло правото на задържане да се осъществява чрез преминаване през необособен първи жилищен етаж от сградата; 4/ длъжен ли е съдът да обсъди и да изложи съображения относно техническите особености и най-вече индивидуализацията на частите от имота, обособени от гледна точка пределите

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари