*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е допуснат до касация с Определение №288/14.04.2021 по дело №4040/2020


Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

За задълженията на въззивния съд по приложението на чл. 12 ГПК и чл. 235, ал. 2 ГПК и мотивиране на решението.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, четвърто отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и осми октомври две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН ЦОНЕВ, МАРИЯ ХРИСТОВА

при секретаря Райна Пенкова, като изслуша докладвано от съдията Албена Бонева гр.дело № 4040/2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

История на спора

Производството е по чл. 290 ГПК и е образувано по касационна жалба, подадена от Л. З. Й., чрез адвокат Г. Б., срещу въззивно решение № 260087/28.09.2020 г., постановено от Пернишки окръжен съд, по въззивно гр.д. № 237/2020 г.

Касационен въпрос

Касационното обжалване е допуснато в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по въпроса за задълженията на въззивния съд по приложението на чл. 12 ГПК и чл. 235, ал. 2 ГПК и мотивиране на решението.

Мотиви

По поставените правни въпроси има формирана трайна и непротиворечива практика на Върховния касационен съд, споделяна напълно и от състава по настоящото дело във връзка с тълкуването на чл. 12 ГПК и чл. 235, ал. 2 ГПК и чл. 236, ал. 2 ГПК. Както е изяснено в решение № 74/25.07.2019 г. по гр.дело № 2999/2018 г. на IV г.о. на ВКС, за да може съдът да даде защита срещу незаконосъобразното развитие на гражданските правоотношения и да възстанови тяхното законосъобразно състояние, той подчинява процесуалните си действия на принципа за установяване на истината (чл. 10 ГПК), като съобразява и законовите ограничения (преклузии за въвеждане на нови обстоятелства и нови доказателства в процеса; недопустимост на определени доказателствени средства). Установяването на истината се постига чрез преценка на всички доказателства по делото и доводите на страните, по вътрешно убеждение, което почива на приложимия закон, логическите и житейски правила (чл. 12 ГПК). Въззивният съд, който е по съществото на материалноправния спор, дължи изследване на възраженията и доводите на страните и преценка на относимите и допустими доказателства – поотделно и в съвкупност, доколкото това има отношение към предмета на спора, съответно към предмета на въззивното обжалване, което при действието на ГПК от 2007 г. е ограничено, съгласно чл. 259 ГПК. Въззивният съд в решението си прави последователни фактически изводи, въз основа на които и излагане на правни съображения - логически следствия от дадени условия (в този смисъл и посоченото от ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №288/14.04.2021 по дело №4040/2020 5
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задълженията на въззивния съд по приложението на чл. 12 ГПК и чл. 235, ал. 2 ГПК и мотивиране на решението.
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Подлежат ли на касационно обжалване въззивните решения на окръжните съдилища по иск за парично вземане с цена на иска под 1000 лева, ако искът е предявен като частичен? 2. Подлежат ли на касационно обжалване решенията на апелативните съдилища, с които се отказва вписване на обстоятелства в съдебен регистър? 3.…
 • Решение № 74 от 25.07.2019 г. по гр. д. № 2999/2018 г. 6
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1. Когато съдът в доклада си по делото е приел нещо за ненуждаещо се от доказване, може ли и ако да, при какви условия, да мотивира решението си с извод, че същото обстоятелство е недоказано? (по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК) 2. Може ли вземането по договор да…
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно задължението на въззивния съд, съгласно чл. 271, чл. 272 вр. с чл. 236, ал. 2 ГПК, да обсъди в мотивите на акта си всички възражения и доводи на страните.
 • Решение на ВКС
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За задължението на съда да обсъди всички релевантни доказателства по делото и да прецени относимите обстоятелства при изграждане на своите фактически и правни изводи, както и за изискването съдът да формира вътрешното си убеждение, съобразявайки правилата на формалната логика, опита и научното знание. Достатъчно ли е работникът/служителят веднъж да посети…
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали в случаите, когато работата е изпълнена с недостатъци и договорът е развален едностранно от възложителя се дължи заплащане на възнаграждение по смисъла на чл. 266, ал. 1 ЗЗД и за процесуалната форма на упражняване на правата по чл. 265 ЗЗД от страна на възложителя?
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно материалното право – осъществено приемане по см. на чл. 264, ал. 1 ЗЗД.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  При възражение на възложителя на основание чл. 265, ал. 2 ЗЗД – за лошо изпълнение, приравнимо на пълно неизпълнение на договора за изработка,предявено срещу иск на изпълнителя с правно основание чл. 266, ал. 1 ЗЗД за присъждане възнаграждение за изработеното, недоказването на лошо изпълнение, приравнимо на пълно неизпълнение и неприето…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари