Разпореждане №60249/03.11.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60249

  гр. София, 03.11.2021 г.

  МАРИЯ ИВАНОВА – председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 607375 от 01.11.2021 г., констатира следното:

  Касационното производство е по чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 КТ - II поток

  Касационна жалба вх. № 2905 от 24.09.2021 г. срещу решение № 119 от 20.08.2021 г., постановено по в. гр. д. № 20213300500208 по описа за 2021 г. на Окръжен съд Разград, отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК- препис от обжалваното решение е връчен на касатора на 30.08.2021 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;

  5/ приложено е пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – към касационната жалба;

  6/ не се дължи внасяне на държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК – чл. 83, ал. 1, т. 1 ГПК;

  7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил отговор вх. № 3342 от 28.10.2021 г. – в срок /препис от касационната жалба е връчен на 30.09.2021 г. Отговорът е подписан от кмета на Община Кубрат, но няма представено удостоверение за юридическа правоспособност.

  Предвид изложеното, постъпилата преписка е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд, за привеждане в съответствие с изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284, ал. 2 и чл. 287, ал. 1 ГПК, а именно: за даване на указания на ответника по касационната жалба: 1/ да представи удостоверение за юридическа правоспособност за подписалия отговора А. Н. - кмет на Община Кубрат или 2/ отговорът да бъде приподписан от адвокат или юрисконсулт, за който да бъде представено надлежно пълномощно за процесуално представителство пред ВКС.

  По изложените съображения, председателят на Трето отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И:

  ВРЪЩА преписка вх. № 607375 от 01.11.2021 г. на Окръжен съд Разград за отстраняване на констатираните нередовности.

  След изпълнение на указанията, преписката да бъде върната на ВКС за произнасяне по постъпилата касационна жалба.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари